Ads 468x60px

duminică, 24 martie 2013

05 - Nasterea din nou           Este de cea mai mare însemnătate sa avem o înțelegere clară a ceea ce a vrut sa spună Domnul Isus prin cuvintele adresate lui Nicodim când a zis: “trebuie sa fiți născuți din nou.”
         Nașterea din nou este  o naștere spirituala. Ea este o naștere asa cum este și o  naștere trupească; nu este doar o figura de stil. Prima nastere se face din samanta omului. A doua nastere este insa din “samanta lui Dumnezeu”       
1Petru 1:23

fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac.


        Aşadar, tu nu poti deveni un copil al lui Dumnezeu alaturandu-te unei biserici, după cum o maimuţa nu poate deveni om dacă este pusă la un loc cu rasă umană. Ea poate fi
îmbrăcată la fel ca un om si îi poate imita comportamentul, dar va rămîne tot o maimuţa. Dacă însă, printr-o minune, maimuţa s-ar putea naşte din nou din om,atunci si numai atunci ea ar putea deveni om.
         Singura modalitate de a deveni atunci copil al lui Dumnezeu este sa fii “nascut de sus”, din samînţă lui Dumnezeu, “samanta care nu poate putrezi”.
          Ce este naşterea din nou?
-          O nouă creaţie                      2Corinteni 5:17

Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.

-          O înviere spiritual                Efeseni 2:1-9

·  1 Voi eraţi morţi în greşelile şi în păcatele voastre

·  2 în care trăiaţi odinioară, după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului, a duhului care lucrează acum în fiii neascultării.

·  3 Între ei eram şi noi toţi odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământeşti, când făceam voile firii pământeşti şi ale gândurilor noastre şi eram din fire copii ai mâniei, ca şi ceilalţi.

·  4 Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit,

·  5 măcar că eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu Hristos (prin har sunteţi mântuiţi).

·  6 El ne-a înviat împreună şi ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti, în Hristos Isus,

·  7 ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăţie a harului Său, în bunătatea Lui faţă de noi în Hristos Isus.

·  8 Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu.

·  9 Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.

-          O înnoire                 Tit 3:5

El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt,

-          O împărtăşite cu natura divină a lui Dumnezeu       1Petru 1:4

şi la o moştenire nestricăcioasă şi neîntinată, şi care nu se poate veşteji, păstrată în ceruri pentru voi.

-          Primirea lui Isus Hristos ca Mîntuitor si Domn prin credinţa           Ioan 1:12

El era la început cu Dumnezeu.

-          A devenit “neprihanirea lui Dumnezeu”    2Corinteni 5:21

Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.

   Naşterea din nou este obligatorie pentru a deveni un copil al lui Dumnezeu: “TREBUIE sa fiţi nascuti din nou”

I.                    Isus si cele doua naşterii
Ioan 3:1-8

·  1 Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaş al iudeilor.

·  2 Acesta a venit la Isus, noaptea, şi I-a zis: „Învăţătorule, ştim că eşti un Învăţător venit de la Dumnezeu; căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.”

·  3 Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.”

·  4 Nicodim I-a zis: „Cum se poate naşte un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale şi să se nască?”

·  5 Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu.

·  6 Ce este născut din carne este carne, şi ce este născut din Duh este duh.

·  7 Nu te mira că ţi-am zis: „Trebuie să vă naşteţi din nou.”

·  8 Vântul suflă încotro vrea şi-i auzi vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul.”

            În pasajul de mai sus ni se descrie întîlnirea dintre Isus si Nicodim. Stau fata în fata Isus, Fiul lui Dumnezeu si Nicodim, fiul unui om oarecare. Nicodim era un om foarte religios, dar nu era copil al lui Dumnezeu. Cat de descumpănit trebuie sa fi fost aflînd ca religiozitatea sa nu-I era nici pe departe de ajuns! El a venit la Isus ca la un “invatator venit de la Dumnezeu”. Isus  il cunoaşte pe Nicodim, asa cum îi cunoaşte pe toţi oamenii
Ioan 2:24-25

·  24 Dar Isus nu Se încredea în ei, pentru că îi cunoştea pe toţi.

·  25 Şi n-avea trebuinţă să-I facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă El însuşi ştia ce este în om.

 Si Isus stia ca el are nevoie de cineva care este mai mult decat un invatator, avea nevoie de un Mîntuitor.
            El avea nevoie de ceva care este mai mult decat o religie – avea nevoie de naştere din nou
            El avea nevoie de ceva care este mai mult decat o lege – avea nevoie de viata. Isus a inceput  convorbirea cu el mergand direct la tinta, atunci cînd a spus: “Trebuie sa fiţi nascuti din nou.” Nicodim a intrebat: “Cum se poate naşte un om batran?” Atunci Isus i-a aratat deosebirea dintre cele doua feluri de nasteri.”Ce este nascut din carne este carne(firea nu se schimba niciodată) si ce este nascut din Duh, este duh (Duhul nu se schimba niciodată, vers. 6 de mai sus)
     Ce înseamnă naşterea firească?
1.      O fiintă veche si păcătoasă                   Psalmul 51:5

Iată că sunt născut în nelegiuire, şi în păcat m-a zămislit mama mea.

2.      O fiinţa supusă stricaciunii                   1Petru 1:23

fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac.

3.       O fiinţă veche ce se afla sub osanda mortii             Romani 6:23

Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.

4.      O fiinţă veche care face din fiecare om nemantuit un copil al diavolului
1Ioan 3:10

Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu şi copiii diavolului. Oricine nu trăieşte în neprihănire nu este de la Dumnezeu; nici cine nu iubeşte pe fratele său.

,de asemenea Ioan 8:44

Voi aveţi de tată pe diavolul; şi vreţi să împliniţi poftele tatălui vostru. El de la început a fost ucigaş; şi nu stă în adevăr, pentru că în el nu este adevăr. Ori de câte ori spune o minciună, vorbeşte din ale lui, căci este mincinos şi tatăl minciunii.

        În al doilea rînd, sa caracterizăm naşterea din nou:
1.      O fiinţă fără păcat                                         1Ioan 3:9

Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte, pentru că sămânţa Lui rămâne în el; şi nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu.

2.      O fiinţă care nu poate păcătui                    1Ioan 3:9

Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte, pentru că sămânţa Lui rămâne în el; şi nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu.

3.       O fiinţă neprihanita                                    2Corinteni 5:21

Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.

4.      O fiinţă divină                                              2Petru 1:4

prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte.

       Orice persoana nascuta din nou are doua firi(naturi): cea veche din naşterea veche, si cea nouă din naşterea din nou. Prin veche naştere noi suntem copii fireşti, iar prin naşterea din nou, suntem copii ai lui Dumnezeu. Iată motivul pentru care trebuie sa fim nascuti din nou.

II.                  Naşterea din nou descoperă o făptură nouă
1Ioan 3:9

Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuieşte, pentru că sămânţa Lui rămâne în el; şi nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu.

                  Aceasta este unul dintre cele mai greşite înţelese versete din Biblie. Nu încerca sa-l înţelegi în lumina experienţei personale. Nu uita versetul de mai sus vorbeşte de o făptură nouă – nu de una veche – pentru ca făptură cea veche nu e nascuta din Dumnezeu. Făptură nouă este nascuta din Dumnezeu si este sfîntă.
             Întîi, sa vedem ce spune acest verset despre făptură nouă:

1.      Făptură nouă nu păcătuieşte, pentru ca ea este nascuta din”samanta lui Dumnezeu”.
2.      Făptură nouă nu poate sa păcătuiesc pentru ca ea este fire dumnezeiasca


2Petru 1:4

prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte.

, si fiindcă Dumnezeu nu poate păcătui, făptură nouă care iese din samanta lui sfîntă nu poate păcătui.
         În al doilea rînd, sa vedem ce spune Biblia despre firea veche.
1.      Firea veche păcătuieşte ori de cate ori o laşi sa pacatuiasca

Romani 6:12

Deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor şi să nu mai ascultaţi de poftele lui.

In starea de copil al lui Dumnezeu, tu poti sa spui stapanire pe firea ta veche

1Corinteni 9:27

Ci mă port aspru cu trupul meu şi-l ţin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat.

Nesupunandu-te doritelor cărnii; sau firea veche va pune stapanire pe tine si atunci vei duce o viata de înfrîngeri
Romani 6:13

Să nu mai daţi în stăpânirea păcatului mădularele voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii; ci daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi; şi daţi lui Dumnezeu mădularele voastre, ca pe nişte unelte ale neprihănirii.

2.      Nimic bun nu locuieşte în firea veche
Romani 7:18

Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voinţa să fac binele, dar n-am puterea să-l fac.

Puterea de a trai o viata neprihanita nu se poate găsi în firea veche; în ea se poate găsi numai în firea nouă

Galateni 2:20

Am fost răstignit împreună cu Hristos, şi trăiesc… dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.

            Dacă ai fost “nascut din nou”,ai doua firi – cea veche si cea nouă- si tu vei umblă după una din cele doua. Cercetează-ti viata ta de creştin în lumina textului de mai jos

Romani 8:5-6

· 5 În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământeşti umblă după lucrurile firii pământeşti; pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului.

·  6 Şi umblarea după lucrurile firii pământeşti este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viaţă şi pace.


III.             Naşterea din nou nu este supusă putrezirii

1Petru 1:23

fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac.

   În versetul de mai sus avem doua seminţe, doua naşterii si doua firi(creaţii).
1.      Samînţă care putrezeste da naştere la o fire care putrezeste


Romani 1:23

şi au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care seamănă cu omul muritor, păsări, dobitoace cu patru picioare şi târâtoare.

Samînţă omului a devenit degradabila în coapsele lui Adam cînd a pacatuit în Grădină Edenului

Genesa 3:6-10

·  6 Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat şi plăcut de privit şi că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui şi a mâncat; a dat şi bărbatului ei, care era lângă ea, şi bărbatul a mâncat şi el.

·  Păcatul lui Adam.

·  7 Atunci li s-au deschis ochii la amândoi; au cunoscut că erau goi, au cusut laolaltă frunze de smochin şi şi-au făcut şorţuri din ele.

·  8 Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei: şi omul şi nevasta lui s-au ascuns de faţa Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină.

·  9 Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om şi i-a zis: „Unde eşti?”

·  10 El a răspuns: „Ţi-am auzit glasul în grădină; şi mi-a fost frică, pentru că eram gol, şi m-am ascuns.”

Omul stricat nu poate da decat o samînţă care putrezeste

Psalmul 51:5

Iată că sunt născut în nelegiuire, şi în păcat m-a zămislit mama mea.

Nu esti pacatos pentru ca pacatuiesti: pacatuiesti pentru ca esti pacatos!
2.      Samînţă care nu putrezeste da naştere la o fire care nu putrezeste
2Petru 1:4

prin care El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte.

Nu poţi face sa putrezeasca ceea ce nu este supus putrezirii; de aceea samînţă lui Dumnezeu care nu putrezeste da naşterea unei firi care nu poate putrezi niciodată si in viata se infaptuieste prin locuirea Duhului Sfînt in inima omului

Romani 8:8-10

·  8 Deci cei ce sunt pământeşti nu pot să placă lui Dumnezeu.

·  9 Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui.
·  10 Şi dacă Hristos este în voi, trupul vostru, da, este supus morţii, din pricina păcatului; dar duhul vostru este viu, din pricina neprihănirii.
 
  Samînţă omului este supusa putrezirii; nasterea omului este naturala. De aceea, firea omului este pacatosa.
  Samînţă lui Dumnezeu nu este supusa putrezirii; nasterea din nou este spiritual, supranaturala. De aceea, firea noua este fara pacat.
IV.             Naşterea din nou si mijloacele ei
Ioan 3:14-18

·  14 Şi, după cum a înălţat Moise şarpele în pustiu, tot aşa trebuie să fie înălţat şi Fiul omului,

·  15 pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.

·  16 Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.

·  17 Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El.
·  18 Oricine crede în El nu este judecat; dar cine nu crede a şi fost judecat, pentru că n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu.
 
              “Si dupa cum a inaltat Moise sarpele in desert.”
Numeri 21:5-9

·  5 şi a vorbit împotriva lui Dumnezeu şi împotriva lui Moise: „Pentru ce ne-aţi scos din Egipt ca să murim în pustiu? Căci nu este nici pâine, nici apă şi ni s-a scârbit sufletul de această hrană proastă.”

·  6 Atunci Domnul a trimis împotriva poporului nişte şerpi înfocaţi, care au muşcat poporul, aşa încât au murit mulţi oameni în Israel.

·  7 Poporul a venit la Moise şi a zis: „Am păcătuit, căci am vorbit împotriva Domnului şi împotriva ta. Roagă-te Domnului, ca să depărteze de la noi aceşti şerpi.” Moise s-a rugat pentru popor.

·  8 Domnul a zis lui Moise: „Fă-ţi un şarpe înfocat şi spânzură-l de o prăjină; oricine este muşcat şi va privi spre el va trăi.”
·  9 Moise a făcut un şarpe de aramă şi l-a pus într-o prăjină; şi oricine era muşcat de un şarpe şi privea spre şarpele de aramă, trăia.
 
El a înălţat şarpele pentru un popor păcătos, neascultator. Si cînd cineva era muşcat de un şarpe, avea de ales: se putea smeri si printr-un simplu act de credinţa sa privească si sa trăiască

Isaia 45:22

Întoarceţi-vă la Mine, şi veţi fi mântuiţi toţi cei ce sunteţi la marginile pământului! Căci Eu sunt Dumnezeu, şi nu altul.

Sau putea sa refuse a privi la şarpele de aramă si sa moara. “Tot asa trebuie sa fie înălţat si Fiul omului.” După cum şarpele din deşert era singurul mijloc pentru naşterea din nou.
        Singura cale pentru a dobîndi puterea regeneratoare(de înnoire) a lui Dumnezeu este prin credinţa in moartea ispasitoare, ingroparea si invierea lui Isus Hristos.

1Corinteni 15:1-4

·  1 Vă fac cunoscut, fraţilor, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care aţi primit-o, în care aţi rămas

·  2 şi prin care sunteţi mântuiţi, dacă o ţineţi aşa după cum v-am propovăduit-o; altfel, degeaba aţi crezut.

·  3 V-am învăţat înainte de toate, aşa cum am primit şi eu: că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi;

·  4 că a fost îngropat, şi a înviat a treia zi, după Scripturi;

    Pacatosul trebuie sa vina la Hristos si sa creadă:
1.      Ca Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturii
Isaia 53:1-12

·  1 Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut braţul Domnului?

·  2 El a crescut înaintea Lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumuseţe, nici strălucire ca să ne atragă privirile, şi înfăţişarea Lui n-avea nimic care să ne placă.

·  3 Dispreţuit şi părăsit de oameni, Om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit, că îţi întorceai faţa de la El, şi noi nu L-am băgat în seamă.

·  4 Totuşi El suferinţele noastre le-a purtat, şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit.

·  5 Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.

·  6 Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor.

·  7 Când a fost chinuit şi asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci la măcelărie şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura.

·  8 El a fost luat prin apăsare şi judecată. Dar cine din cei de pe vremea Lui a crezut că El fusese şters de pe pământul celor vii şi lovit de moarte pentru păcatele poporului meu?

·  9 Groapa Lui a fost pusă între cei răi, şi mormântul Lui, la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârşise nicio nelegiuire şi nu se găsise niciun vicleşug în gura Lui.

·  10 Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferinţă… Dar, după ce Îşi va da viaţa ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânţă de urmaşi, va trăi multe zile, şi lucrarea Domnului va propăşi în mâinile Lui.

·  11 Va vedea rodul muncii sufletului Lui şi Se va înviora. Prin cunoştinţa Lui, Robul Meu cel neprihănit va pune pe mulţi oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu şi va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor.

·  12 De aceea, Îi voi da partea Lui la un loc cu cei mari, şi va împărţi prada cu cei puternici, pentru că S-a dat pe Sine însuşi la moarte şi a fost pus în numărul celor fărădelege, pentru că a purtat păcatele multora şi S-a rugat pentru cei vinovaţi.

Si Zaharia 13:6

Şi dacă-l va întreba cineva: „De unde vin aceste răni pe care le ai la mâini?”, el va răspunde: „În casa celor ce mă iubeau le-am primit.”

2.      Ca a fost ingropat. Aceasta este dovada morţii Sale. El a stat in mormant 3 zile si 3 nopti;
3.      Si ca El a inviat a 3 zi, dupa Scripturi. Aceasta este Evanghelia care poate
mantui – dar ea este lipsita de putere atata vreme cat pacatosul nu crede in ea

Romani 1:16

Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelia lui Hristos; fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede: întâi a iudeului, apoi a grecului;

      Mijloacele prin care se ajunge la naştere din nou le gasim in faptul  ca:
1        “Atat de mult Dumnezeu a iubit lumea ca a dat pe singurul sau Fiu” – ca El sa fie singurul mijloc prin care se ajunge la nasterea din nou
Ioan 3:16

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică.

Faptele apostolilor 4:12

În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiţi.”

2      Isus Hristos a venit de buna voie in aceasta lume ca sa devina singurul mijloc prin care se ajunge la naşterea din nou
Ioan 12:27

Acum sufletul Meu este tulburat. Şi ce voi zice?… Tată, izbăveşte-Mă din ceasul acesta?… Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta!

Ioana 17:1-5

·  1 După ce a vorbit astfel, Isus a ridicat ochii spre cer şi a zis: „Tată, a sosit ceasul! Proslăveşte pe Fiul Tău, ca şi Fiul Tău să Te proslăvească pe Tine,

·  2 după cum I-ai dat putere peste orice făptură, ca să dea viaţa veşnică tuturor acelora pe care I i-ai dat Tu.

·  3 Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu.

·  4 Eu Te-am proslăvit pe pământ, am sfârşit lucrarea pe care Mi-ai dat-o s-o fac.

·  5 Şi acum, Tată, proslăveşte-Mă la Tine însuţi cu slava pe care o aveam la Tine, înainte de a fi lumea.

3      Duhul Sfînt S-a coborat in lumea la Rusalii, ca sa convinga pe oameni ca ei au nevoie de naşterea din nou

Ioan 16:7-11

·  7 Totuşi vă spun adevărul: vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi; dar, dacă Mă duc, vi-L voi trimite.

·  8 Şi când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce priveşte păcatul, neprihănirea şi judecata.

·  9 În ce priveşte păcatul: fiindcă ei nu cred în Mine;

·  10 în ce priveşte neprihănirea: fiindcă Mă duc la Tatăl, şi nu Mă veţi mai vedea;

·  11 în ce priveşte judecata: fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat.

O credinţa personala in moartea, ingroparea si invierea lui Isus Hristos este singurul mijloc prin care se ajunge la nasterea din nou.

V.                Siguranta nasterii din nou

1Ioan 5:1

Oricine crede că Isus este Hristosul este născut din Dumnezeu; şi oricine iubeşte pe Cel ce L-a născut iubeşte şi pe cel născut din El.

            Fiecare copil al lui Dumnezeu “nascut din nou” , are o intreita dovada a nasterii din nou – dovada ca este un copil al lui Dumnezeu. Aceasta intreita dovada este: intai, dovada launtrica; apoi dovada emanatorie (care degaja, da in afara); in al treilea rand dovada exterioara.
1.      “Oricine crede ca Isus este Hristosul, este nascut din Dumnezeu” , (versetul de mai sus). Credinta mea in Hristos – ca El e Dumnezeu  - este dovada persoanala ca eu sunt copil al Lui

1Ioan 5:10,13

·  10 Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în el; cine nu crede pe Dumnezeu Îl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său.

·  13 V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi care credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu aveţi viaţa veşnică.

Aceasta dovada launtrica a nasterii din nou.
2.      “Oricine iubeste, este nascut din Dumnezeu “

1Ioan 4:7

Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu. Şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu.

Trebuie sa-L iubim pe aproapele nostru cu dragostea lui Dumnezeu. Aceasta n-o putem face cu firea veche, trebuie sa-L lasam pe Dumnezeu sa-I iubeasca pe oameni prin noi.

Romani 5:5

Însă nădejdea aceasta nu înşală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat

Aceasta este dovada exterioara a nasterii din nou.
3.      “Oricine traieste in neprihanirea este nascut din El”

1Ioan 2:29

Dacă ştiţi că El este neprihănit, să ştiţi şi că oricine trăieşte în neprihănire este născut din El.

Daca esti nascut din Dumnezeu, trairea in neprihanire va deveni pentru tine un obicei care se va manifesta oricand si cu orice pret
2Corinteni 5:17

Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.

Aceasta este dovada exterioara a nasterii din nou.
         Dacă nu ai aceasta intreita dovada a nasterii din nou, acum este momentul sa ingenunchezi si sa-L primesti pe Isus Hristos ca pe Mantuitorul tau personal – crezand in moartea Lui pentru tine, in ingroparea si in invierea Lui.Bibliografie : Noul Testament, Psalmi, Proverbe si Indrumari     editura: Liga Bibliei  

Niciun comentariu:

 

Social Icons

 
Blogger Templates