Ads 468x60px

sâmbătă, 20 aprilie 2013

Numele lui Dumnezeu                  Dumnezeu este descoperit in Vechiul Testament prin numele pe care le are in legatura cu nevoile special ale poporului Sau; si nu este nici o nevoie a omului careia acest nume sa nu-I dea un raspuns, dovedind ca adevarata resursa este in Dumnezeu. Unele sunt nume simple, niste cuvinte necompuse; astfel in evreieste cuvantul Dumnezeu este redat prin El, Eloah si Elohim

Geneza 1:1
La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul.

Iar “Domnul” este traducerea cuvantului YHWH (Iehova)


Geneza 2:4
Aceasta este geneza cerurilor si a pamantului, cand au fost create; in ziua cand Domnul Dumnezeu a facut pamant si ceruri,

Sau alta interpretare

·  4 Iată istoria cerurilor şi a pământului, când au fost făcute.
·  5 În ziua când a făcut Domnul Dumnezeu un pământ şi ceruri, nu era încă pe pământ niciun copăcel de câmp şi nicio iarbă de pe câmp nu încolţea încă: fiindcă Domnul Dumnezeu nu dăduse încă ploaie pe pământ şi nu era niciun om ca să lucreze pământul.

Exodul 34:6
Şi Domnul a trecut pe dinaintea lui şi a strigat: „Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi credincioşie,

      Uneori cuvantul tradus “Domnul”, in evreieste este Adon sau Adonai

Geneza 15:2
Avram a răspuns: „Doamne Dumnezeule, ce-mi vei da? Căci mor fără copii; şi moştenitorul casei mele este Eliezer din Damasc.”

     Se intalnesc cuvinte compuse care exprima atribute ale lui Dumnezeu si ele incep cu “El” (Dumnezeu). Se intalnesc de asemenea cuvinte compuse cu YHWH (Iehova).

I.                    Elohim. In Geneza 1.1, Elohim (Dumnezeu), primul nume al Dumnezeirii, este un substantive plural in forma, insa singular in inteles.

Geneza 1:26
Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.”

In Geneza 1:26 accentul este pus pe pluralitatea Dumnezeirii.

Geneza 1:27
Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.

Iar in Geneza 1:27 accentul este pus pe unitatea Dumnezeirii. Forma la plural a cuvantului sugereaza Sfanta Treime.
II.                  YHWH.
1.      Primul inteles al numelui “Domnul” (Iehova) este “Cel care exista pentru (prin) Sine” ca in

Exodul 3:14
Dumnezeu a zis lui Moise: „Eu sunt Cel ce sunt.” Şi a adăugat: „Vei răspunde copiilor lui Israel astfel: „Cel ce Se numeşte „Eu sunt”, m-a trimis la voi.”

2.      Este insemnat faptul ca prima aparitie a numelui Iehova in Scriptura urmeaza creatiei omului. Dumnezeu (Elohim) este Cel care a zis: “Sa facem om dupa chipul Nostru”

Geneza 1:26
Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.”

,dar cand omul apare si devine stapan peste creatie, Domnul Dumnezeu (Iehova Elohim) este Cel care actioneaza

Geneza 2:4
Aceasta este geneza cerurilor si a pamantului, cand au fost create; in ziua cand Domnul Dumnezeu a facut pamant si ceruri,

Sau alta interpretare

·  4 Iată istoria cerurilor şi a pământului, când au fost făcute.
·  5 În ziua când a făcut Domnul Dumnezeu un pământ şi ceruri, nu era încă pe pământ niciun copăcel de câmp şi nicio iarbă de pe câmp nu încolţea încă: fiindcă Domnul Dumnezeu nu dăduse încă ploaie pe pământ şi nu era niciun om ca să lucreze pământul.

Aceasta arata clar o relatie speciala a Dumnezeirii cu omul.
3.      Iehova este de asemenea numele mantuitor al Dumnezeirii. Cand pacatul a intrat in lume si mantuirea omului a devenit necesara, Iehova Elohim este Cel care S-a gandit la cei care pacatuisera

Geneza 3:9-14
·  9 Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om şi i-a zis: „Unde eşti?”
·  10 El a răspuns: „Ţi-am auzit glasul în grădină; şi mi-a fost frică, pentru că eram gol, şi m-am ascuns.”
·  11 Şi Domnul Dumnezeu a zis: „Cine ţi-a spus că eşti gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îţi poruncisem să nu mănânci?”
·  12 Omul a răspuns: „Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom şi am mâncat.”
·  13 Şi Domnul Dumnezeu a zis femeii: „Ce ai făcut?” Femeia a răspuns: „Şarpele m-a amăgit şi am mâncat din pom.”
·  14 Domnul Dumnezeu a zis şarpelui: „Fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat eşti între toate vitele şi între toate fiarele de pe câmp; în toate zilele vieţii tale să te târăşti pe pântece şi să mănânci ţărână.

Si a imbracat cu haine de piele

Geneza 3:21
Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam şi nevestei lui haine de piele şi i-a îmbrăcat cu ele.

,un tip frumos al indreptatirii adusa de Domnul Dumnezeu prin jertfa

Romani 3:21-25
·  21 Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu, fără lege – despre ea mărturisesc Legea şi Prorocii –
·  22 şi anume, neprihănirea dată de Dumnezeu, care vine prin credinţa în Isus Hristos, pentru toţi şi peste toţi cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire.
·  23 Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.
·  24 Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus.
·  25 Pe El, Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţa în sângele Lui, o jertfă de ispăşire, ca să-Şi arate neprihănirea Lui; căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungii răbdări a lui Dumnezeu;

  Prima descoperire distincta a Lui Insusi prin numele Sau, Iehova, a fost insa in legatura cu rascumpararea poporului Sau din Egipt

Exodul 3:13-17
·  13 Moise a zis lui Dumnezeu: „Iată, când mă voi duce la copiii lui Israel şi le voi spune: „Dumnezeul părinţilor voştri m-a trimis la voi”; şi mă vor întreba: „Care este Numele Lui?” Ce le voi răspunde?”
·  14 Dumnezeu a zis lui Moise: „Eu sunt Cel ce sunt.” Şi a adăugat: „Vei răspunde copiilor lui Israel astfel: „Cel ce Se numeşte „Eu sunt”, m-a trimis la voi.”
·  15 Dumnezeu a mai zis lui Moise: „Aşa să vorbeşti copiilor lui Israel: „Domnul Dumnezeul părinţilor voştri, Dumnezeul lui Avraam, Dumnezeul lui Isaac şi Dumnezeul lui Iacov, m-a trimis la voi. Acesta este Numele Meu pentru veşnicie, acesta este Numele Meu din neam în neam.”
·  16 Du-te, strânge pe bătrânii lui Israel şi spune-le: „Mi S-a arătat Domnul Dumnezeul părinţilor voştri, Dumnezeul lui Avraam, lui Isaac şi lui Iacov. El a zis: „V-am văzut şi am văzut ce vi se face în Egipt,
·  17 şi am zis: „Vă voi scoate din suferinţa Egiptului şi vă voi duce în ţara canaaniţilor, hetiţilor, amoriţilor, fereziţilor, heviţilor şi iebusiţilor, într-o ţară unde curge lapte şi miere.”

Ca Mantuitor, accentul este pus pe toate atributele lui Iehova, pe care pacatul si salvarea omului le aduc la lumina. Acestea sunt:
a.       Sfintenia Lui

Leviticul 11:44-45
·  44 Căci Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru; voi să vă sfinţiţi şi fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt; să nu vă faceţi necuraţi prin toate aceste târâtoare care se târăsc pe pământ.
·  45 Căci Eu sunt Domnul, care v-am scos din ţara Egiptului ca să fiu Dumnezeul vostru, şi să fiţi sfinţi; căci Eu sunt sfânt.

Leviticul 19:1-2
·  1 Domnul a vorbit lui Moise şi a zis:
·  2 „Vorbeşte întregii adunări a copiilor lui Israel şi spune-le: „Fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt, Eu, Domnul Dumnezeul vostru.

Leviticul 20:26
Voi să-Mi fiţi sfinţi, căci Eu sunt sfânt, Eu, Domnul; Eu v-am pus deoparte dintre popoare ca să fiţi ai Mei.

Habacuc 1:12-13
·  12 Doamne, nu eşti Tu din veşnicie, Dumnezeul meu, Sfântul meu? Nu vom muri! Doamne, Tu ai ridicat pe poporul acesta ca să-Ţi împlineşti judecăţile Tale; Tu, Stânca mea, l-ai ridicat ca să dai prin el pedepsele Tale!
·  13 Ochii Tăi sunt aşa de curaţi că nu pot să vadă răul şi nu poţi să priveşti nelegiuirea! Cum ai putea privi Tu pe cei mişei, şi să taci când cel rău mănâncă pe cel mai neprihănit decât el?

b.      Ura Lui si judecata asupra pacatului

Deuteronomul 32:35,42
·  35 A Mea este răzbunarea şi Eu voi răsplăti, când va începe să le alunece piciorul! Căci ziua nenorocirii lor este aproape, şi ceea ce-i aşteaptă nu va zăbovi.” –
·  42 sabia Mea le va înghiţi carnea, şi-Mi voi îmbăta săgeţile de sânge, de sângele celor ucişi şi prinşi, din capetele fruntaşilor vrăjmaşului.”

Geneza 6:5-7
·  5 Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ şi că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău.
·  6 I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ şi S-a mâhnit în inima Lui.
·  7 Şi Domnul a zis: „Am să şterg de pe faţa pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la târâtoare şi până la păsările cerului; căci Îmi pare rău că i-am făcut.”

Exodul 34:6-7
·  6 Şi Domnul a trecut pe dinaintea lui şi a strigat: „Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare şi milostiv, încet la mânie, plin de bunătate şi credincioşie,
·  7 care Îşi ţine dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fărădelegea, răzvrătirea şi păcatul, dar nu socoteşte pe cel vinovat drept nevinovat, şi pedepseşte fărădelegea părinţilor în copii şi în copiii copiilor lor până la al treilea şi al patrulea neam!”

Psalmii 11:4-6
·  4 Domnul este în templul Lui cel sfânt, Domnul Îşi are scaunul de domnie în ceruri. Ochii Lui privesc, şi pleoapele Lui cercetează pe fiii oamenilor.
·  5 Domnul încearcă pe cel neprihănit, dar urăşte pe cel rău şi pe cel ce iubeşte silnicia.
·  6 Peste cei răi plouă cărbuni, foc şi pucioasă: un vânt dogoritor, iată paharul de care au ei parte.

Psalmii 66:18
Dacă aş fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul.

c.       Dragostea Lui si mantuirea pacatosilor, care se infaptuieste totdeauna prin dreptate

Geneza 3:21
Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam şi nevestei lui haine de piele şi i-a îmbrăcat cu ele.

Geneza 8:20-21
·  20 Noe a zidit un altar Domnului; a luat din toate dobitoacele curate şi din toate păsările curate şi a adus arderi de tot pe altar.
·  21 Domnul a mirosit un miros plăcut; şi Domnul a zis în inima Lui: „Nu voi mai blestema pământul, din pricina omului, pentru că întocmirile gândurilor din inima omului sunt rele din tinereţea lui; şi nu voi mai lovi tot ce este viu, cum am făcut.

Exodul 12:12-13
·  12 În noaptea aceea, Eu voi trece prin ţara Egiptului şi voi lovi pe toţi întâii născuţi din ţara Egiptului, de la oameni până la dobitoace; şi voi face judecată împotriva tuturor zeilor Egiptului, Eu, Domnul.
·  13 Sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veţi fi. Eu voi vedea sângele şi voi trece pe lângă voi, aşa că nu vă va nimici nicio urgie, atunci când voi lovi ţara Egiptului.

Leviticul 16:2-3
·  2 Domnul a zis lui Moise: „Vorbeşte fratelui tău, Aaron, şi spune-i să nu intre în tot timpul în Sfântul Locaş, dincolo de perdeaua dinăuntru, înaintea capacului ispăşirii, care este pe chivot, ca să nu moară; căci deasupra capacului ispăşirii Mă voi arăta în nor.
·  3 Iată cum să intre Aaron în Sfântul Locaş: Să ia un viţel pentru jertfa de ispăşire şi un berbec pentru arderea de tot.

Isaia 53:5-6,10
·  5 Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.
·  6 Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor.
·  10 Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferinţă… Dar, după ce Îşi va da viaţa ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânţă de urmaşi, va trăi multe zile, şi lucrarea Domnului va propăşi în mâinile Lui.

Mantuirea lui Iehova este necunoscuta in Scriptura, fara jertfa.

4.      Domnul este de asemenea un nume distinct al Dumnezeirii in legamantul cu Israel

Exodul 19:3
Moise s-a suit la Dumnezeu. Şi Domnul l-a chemat de pe munte, zicând: „Aşa să vorbeşti casei lui Iacov şi să spui copiilor lui Israel:

Exodul 20:1-2
·  1 Atunci Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte şi a zis:
·  2 „Eu sunt Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei.

Ieremia 31:31-34
·  31 Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un legământ nou.
·  32 Nu ca legământul pe care l-am încheiat cu părinţii lor, în ziua când i-am apucat de mână să-i scot din ţara Egiptului, legământ pe care l-au călcat, măcar că aveam drepturi de soţ asupra lor, zice Domnul.
·  33 Ci iată legământul pe care-l voi face cu casa lui Israel după zilele acelea, zice Domnul: Voi pune Legea Mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor; şi Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu.
·  34 Niciunul nu va mai învăţa pe aproapele sau pe fratele său zicând: „Cunoaşte pe Domnul!”, ci toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul; căci le voi ierta nelegiuirea şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor.”

5.      Domnul Dumnezeu (evr. Iehova Elohim) este primul dintre numele compuse ale lui Dumnezeu si aceasta expresie este folosita in mod distinct:
A.      In relatia Dumnezeirii cu omul
a.      In calitate de Creator

Geneza 2:7-15
·  7 Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viaţă, şi omul s-a făcut astfel un suflet viu.
·  8 Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit; şi a pus acolo pe omul pe care-l întocmise.
·  9 Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul de pomi, plăcuţi la vedere şi buni la mâncare, şi pomul vieţii în mijlocul grădinii, şi pomul cunoştinţei binelui şi răului.
·  10 Un râu ieşea din Eden şi uda grădina; şi de acolo se împărţea şi se făcea patru braţe.
·  11 Numele celui dintâi este Pison; el înconjoară toată ţara Havila, unde se găseşte aur.
·  12 Aurul din ţara aceasta este bun; acolo se găseşte şi bedelion şi piatră de onix.
·  13 Numele râului al doilea este Ghihon; el înconjoară toată ţara Cuş.
·  14 Numele celui de al treilea este Hidechel: el curge la răsăritul Asiriei. Al patrulea râu este Eufratul.
·  15 Domnul Dumnezeu a luat pe om şi l-a aşezat în grădina Edenului, ca s-o lucreze şi s-o păzească.

b.      Ca autoritate morala asupra omului

Geneza 2:16-17
·  16 Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: „Poţi să mănânci după plăcere din orice pom din grădină;
·  17 dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el vei muri negreşit.”

c.       In calitate de statornicire si guvernare a relatiei in societatea umana

Geneza 2:18-24
·  18 Domnul Dumnezeu a zis: „Nu este bine ca omul să fie singur; am să-i fac un ajutor potrivit pentru el.”
·  19 Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului şi toate păsările cerului; şi le-a adus la om, ca să vadă cum are să le numească; şi orice nume pe care-l dădea omul fiecărei vieţuitoare, acela-i era numele.
·  20 Şi omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului şi tuturor fiarelor câmpului; dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să i se potrivească.
·  21 Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om, şi omul a adormit; Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui şi a închis carnea la locul ei.
·  22 Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie şi a adus-o la om.
·  23 Şi omul a zis: „Iată în sfârşit aceea care este os din oasele mele şi carne din carnea mea! Ea se va numi „femeie”, pentru că a fost luată din om.”
·  24 De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa, şi se va lipi de nevasta sa şi se vor face un singur trup.

Geneza 3:16-19,22-24
·  16 Femeii i-a zis: „Voi mări foarte mult suferinţa şi însărcinarea ta; cu durere vei naşte copii, şi dorinţele tale se vor ţine după bărbatul tău, iar el va stăpâni peste tine.”
·  17 Omului i-a zis: „Fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale şi ai mâncat din pomul despre care îţi poruncisem: „Să nu mănânci deloc din el”, blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să-ţi scoţi hrana din el în toate zilele vieţii tale;
·  18 spini şi pălămidă să-ţi dea şi să mănânci iarba de pe câmp.
·  19 În sudoarea feţei tale să-ţi mănânci pâinea, până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat; căci ţărână eşti şi în ţărână te vei întoarce.”
·  22 Domnul Dumnezeu a zis: „Iată că omul a ajuns ca unul din Noi, cunoscând binele şi răul. Să-l împiedicăm, dar, acum ca nu cumva să-şi întindă mâna, să ia şi din pomul vieţii, să mănânce din el şi să trăiască în veci.”
·  23 De aceea Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grădina Edenului, ca să lucreze pământul din care fusese luat.
·  24 Astfel a izgonit El pe Adam; şi la răsăritul grădinii Edenului a pus nişte heruvimi, care să învârtească o sabie învăpăiată, ca să păzească drumul care duce la pomul vieţii.

d.      Ca mantuire a omului

Geneza 3:8-15,21
·  8 Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei: şi omul şi nevasta lui s-au ascuns de faţa Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină.
·  9 Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om şi i-a zis: „Unde eşti?”
·  10 El a răspuns: „Ţi-am auzit glasul în grădină; şi mi-a fost frică, pentru că eram gol, şi m-am ascuns.”
·  11 Şi Domnul Dumnezeu a zis: „Cine ţi-a spus că eşti gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îţi poruncisem să nu mănânci?”
·  12 Omul a răspuns: „Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom şi am mâncat.”
·  13 Şi Domnul Dumnezeu a zis femeii: „Ce ai făcut?” Femeia a răspuns: „Şarpele m-a amăgit şi am mâncat din pom.”
·  14 Domnul Dumnezeu a zis şarpelui: „Fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat eşti între toate vitele şi între toate fiarele de pe câmp; în toate zilele vieţii tale să te târăşti pe pântece şi să mănânci ţărână.
·  15 Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul.”
·  21 Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam şi nevestei lui haine de piele şi i-a îmbrăcat cu ele.

B.      In relatia Dumnezeirii cu Israel

Geneza 24:7
Domnul Dumnezeul cerului, care m-a scos din casa tatălui meu şi din patria mea, care mi-a vorbit şi mi-a jurat, zicând: „Seminţei tale voi da ţara aceasta”, va trimite pe Îngerul Său înaintea ta; şi de acolo vei lua o nevastă fiului meu.

Geneza 28:13
Şi Domnul stătea deasupra ei şi zicea: „Eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău, Avraam, şi Dumnezeul lui Isaac.” Pământul pe care eşti culcat ţi-l voi da ţie şi seminţei tale.

6.      In relatia cu mantuire a lui Dumnezeu cu omul sunt aratate diferite nume compuse ale lui Iehova, care Il descopera ca implinind fiecare nevoie a omului, pornind de la starea lui de pierdut, pana la sfarsit. Acest nume compuse sunt:

a.      Iehova-jireh, “Domnul va purta de grija”

Geneza 22:13-14
·  13 Avraam a ridicat ochii şi a văzut înapoia lui un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiş; şi Avraam s-a dus de a luat berbecul şi l-a adus ca ardere de tot în locul fiului său.
·  14 Avraam a pus locului aceluia numele: „Domnul va purta de grijă”. De aceea se zice şi azi: „La muntele unde Domnul va purta de grijă”.

,aceasta inseamna ca El va avea grija de jertfa.

b.      Iehova-rafa, “Domnul care vindeca”

Exodul 15:26
El a zis: „Dacă vei asculta cu luare aminte glasul Domnului Dumnezeului tău, dacă vei face ce este bine înaintea Lui, dacă vei asculta de poruncile Lui şi dacă vei păzi toate legile Lui, nu te voi lovi cu niciuna din bolile cu care am lovit pe egipteni; căci Eu sunt Domnul care te vindecă.”

Contextual arata ca aceasta se refera la vindecarea fizica, insa este implicate vindecarea cea mai adanca, a bolii sufletului.

c.       Iehova-nisi, “Domnul este steagul meu”

Exodul 17:8-15
·  8 Amalec a venit să bată pe Israel la Refidim.
·  9 Atunci Moise a zis lui Iosua: „Alege nişte bărbaţi şi ieşi de luptă împotriva lui Amalec. Iar eu voi sta mâine pe vârful dealului cu toiagul lui Dumnezeu în mână.”
·  10 Iosua a făcut ce-i spusese Moise şi a ieşit să lupte împotriva lui Amalec. Iar Moise, Aaron şi Hur s-au suit pe vârful dealului.
·  11 Când îşi ridica Moise mâna, era mai tare Israel; şi când îşi lăsa mâna în jos, era mai tare Amalec.
·  12 Mâinile lui Moise fiind trudite, ei au luat o piatră, au pus-o sub el, şi el a şezut pe ea. Aaron şi Hur îi sprijineau mâinile, unul deoparte, iar altul de alta; şi mâinile lui au rămas întinse până la asfinţitul soarelui.
·  13 Şi Iosua a biruit pe Amalec şi poporul lui, cu tăişul sabiei.
·  14 Domnul a zis lui Moise: „Scrie lucrul acesta în carte, ca să se păstreze aducerea aminte, şi spune lui Iosua că voi şterge pomenirea lui Amalec de sub ceruri.”
·  15 Moise a zidit un altar şi i-a pus numele „Domnul, steagul meu”.

,numele aceasta este explicate de context: dusmanul era Amalec, care infatiseaza firea pacatoasa, si conflictul acelei zile ilustreaza lupta din

Galateni 5:17
Căci firea pământească pofteşte împotriva Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti: sunt lucruri potrivnice unele altora, aşa că nu puteţi face tot ce voiţi.
,razboiul Duhului impotriva firii pacatoase; biruinta este obtinuta in intregime datorita ajutorului divin;

d.      Iehova-salom, “Domnul, pacea noastra”, sau “Domnul ne trimite pace”

Judecatorii 6:24
Ghedeon a zidit acolo un altar Domnului şi i-a pus numele „Domnul păcii”: altarul aceasta este şi astăzi la Ofra, care era a familiei lui Abiezer.

,aproape intreaga slujire a lui Iehova isi gaseste expresie si ilustrare in acest capitol: Iehova uraste si judeca pacatul

Judecatorii 6:1-5
·  1 Copiii lui Israel au făcut ce nu plăcea Domnului; şi Domnul i-a dat în mâinile lui Madian, timp de şapte ani.
·  2 Mâna lui Madian a fost puternică împotriva lui Israel. Ca să scape de Madian, copiii lui Israel fugeau în văgăunile munţilor, în peşteri şi pe stânci întărite.
·  3 După ce semăna Israel, Madian se suia cu Amalec şi fiii răsăritului şi porneau împotriva lui.
·  4 Tăbărau în faţa lui, nimiceau roadele ţării până spre Gaza; şi nu lăsau în Israel nici merinde, nici oi, nici boi, nici măgari.
·  5 Căci se suiau împreună cu turmele şi corturile lor, soseau ca o mulţime de lăcuste, erau fără număr, ei şi cămilele lor, şi veneau în ţară ca s-o pustiască.

Iehova iubeste si mantuieste pe pacatosi

Judecatorii 6:7-18
·  7 Când copiii lui Israel au strigat către Domnul din pricina lui Madian,
·  8 Domnul a trimis copiilor lui Israel un proroc. El le-a zis: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israel: „Eu v-am scos din Egipt, Eu v-am scos din casa robiei.
·  9 V-am scăpat din mâna egiptenilor şi din mâna tuturor celor ce vă apăsau; i-am izgonit dinaintea voastră şi v-am dat vouă ţara lor.
·  10 V-am zis: „Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru; să nu vă temeţi de dumnezeii amoriţilor, în a căror ţară locuiţi.” Dar voi n-aţi ascultat glasul Meu.”
·  11 Apoi a venit Îngerul Domnului şi S-a aşezat sub stejarul din Ofra, care era al lui Ioas, din familia lui Abiezer. Ghedeon, fiul său, bătea grâu în teasc ca să-l ascundă de Madian.
·  12 Îngerul Domnului i S-a arătat şi i-a zis: „Domnul este cu tine, viteazule!”
·  13 Ghedeon I-a zis: „Rogu-te, domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Şi unde sunt toate minunile acelea pe care ni le istorisesc părinţii noştri când spun: „Nu ne-a scos oare Domnul din Egipt?” Acum Domnul ne părăseşte şi ne dă în mâinile lui Madian!”
·  14 Domnul S-a uitat la el şi a zis: „Du-te cu puterea aceasta pe care o ai şi izbăveşte pe Israel din mâna lui Madian; oare nu te trimit Eu?”
·  15 Ghedeon I-a zis: „Rogu-te, domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase, şi eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu.”
·  16 Domnul i-a zis: „Eu voi fi cu tine, şi vei bate pe Madian ca pe un singur om.”
·  17 Ghedeon I-a zis: „Dacă am căpătat trecere înaintea Ta, dă-mi un semn ca să-mi arăţi că Tu îmi vorbeşti.
·  18 Nu Te depărta de aici până mă voi întoarce la Tine, să-mi aduc darul şi să-l pun înaintea Ta.” Şi Domnul a zis: „Voi rămâne până te vei întoarce.”

,insa numai prin jertfa

Judecatorii 6:19-21
·  19 Ghedeon a intrat în casă, a pregătit un ied şi a făcut azime dintr-o efă de făină. A pus carnea într-un coş, şi zeama a turnat-o într-o oală, le-a adus sub stejar şi I le-a pus înainte.
·  20 Îngerul lui Dumnezeu i-a zis: „Ia carnea şi azimele, pune-le pe stânca aceasta şi varsă zeama.” Şi el a făcut aşa.
·  21 Îngerul Domnului a întins vârful toiagului pe care-l avea în mână şi a atins carnea şi azimele. Atunci, s-a ridicat din stâncă un foc care a mistuit carnea şi azimele. Şi Îngerul Domnului S-a făcut nevăzut dinaintea lui.

Romani 5:1
Deci fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos.

Efeseni 2:14
Căci El este pacea noastră care din doi a făcut unul şi a surpat zidul de la mijloc care-i despărţea,

Coloseni 1:20
şi să împace totul cu Sine prin El, atât ce este pe pământ, cât şi ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui.

e.      Iehova-tidkenu, “Domnul dreaptatea noastra”

f.        Iehova-sama, “Domnul este present”

Ezechiel 48:35
De jur împrejurul cetăţii: optsprezece mii de coţi. Şi, din ziua aceea, numele cetăţii va fi: „Domnul este aici!”
Acest nume inseamna ramanerea prezentei (locuirea) lui Iehova cu poporul Sau

Exodul 33:14-15
·  14 Domnul a răspuns: „Voi merge Eu însumi cu tine şi îţi voi da odihnă.”
·  15 Moise i-a zis: „Dacă nu mergi Tu însuţi cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici.

1Cronici 16:27,33
·  27 Măreţia şi strălucirea sunt înaintea feţei Lui, tăria şi bucuria sunt în Locaşul Lui.
·  33 Să chiuie copacii din pădure înaintea Domnului! Căci El vine să judece pământul.

Psalmii 16:11
Îmi vei arăta cărarea vieţii; înaintea feţei Tale sunt bucurii nespuse şi desfătări veşnice în dreapta Ta.

Psalmuii 97:5
Munţii se topesc ca ceara înaintea Domnului, înaintea Domnului întregului pământ.

Matei 28:20
Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin.

Evrei 13:5
Să nu fiţi iubitori de bani. Mulţumiţi-vă cu ce aveţi, căci El însuşi a zis: „Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.”

Exista de asemenea in Vechiul Testament descrieri ale activitatii Domnului care sunt in unele cazuri similar numelor compuse ale lui Iehova

Psalmii 23:1
Domnul este păstorul meu: nu voi duce lipsă de nimic.

Psalmii 27:1
Domnul este lumina şi mântuirea mea: de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieţii mele: de cine să-mi fie frică?


Psalmiii 28:1
Doamne, către Tine strig, Stânca mea! Nu rămâne surd la glasul meu, ca nu cumva, dacă Te vei depărta fără să-mi răspunzi, să ajung ca cei ce se coboară în groapă.

Psalmii 61:3-4
·  3 Căci Tu eşti un adăpost pentru mine, un turn tare împotriva vrăjmaşului.
·  4 Aş vrea să locuiesc pe vecie în cortul Tău, să alerg la adăpostul aripilor Tale. – 

Psalmii 62:6-7
·  6 Da, El este stânca şi ajutorul meu, turnul meu de scăpare: nicidecum nu mă voi clătina.
·  7 Pe Dumnezeu se întemeiază ajutorul şi slava mea; în Dumnezeu este stânca puterii mele, locul meu de adăpost.

III.                El Elyon.
1.      Prima mentionare a acestui nume dezvaluie diferitele sale intelesuri

Geneza 14:18
Melhisedec, împăratul Salemului, a adus pâine şi vin: el era preot al Dumnezeului celui Preaînalt.
Avraam, intorcandu-se de la biruinta sa asupra imparatilor aliati

Geneza 14:1-17
·  1 Pe vremea lui Amrafel, împăratul Şinearului, lui Arioc, împăratul Elasarului, lui Chedorlaomer, împăratul Elamului, şi lui Tideal, împăratul Goiimului,
·  2 s-a întâmplat că ei au făcut război cu Bera, împăratul Sodomei, cu Birşa, împăratul Gomorei, cu Şineab, împăratul Admei, cu Şemeeber, împăratul Ţeboimului şi cu împăratul Belei sau Ţoarului.
·  3 Aceştia din urmă s-au adunat cu toţii în valea Sidim, adică Marea Sărată.
·  4 Timp de doisprezece ani fuseseră supuşi lui Chedorlaomer; şi în anul al treisprezecelea s-au răsculat.
·  5 Dar, în anul al paisprezecelea Chedorlaomer şi împăraţii care erau cu el au pornit, şi au bătut pe Refaimi la Aşterot-Carnaim, pe zuziţi la Ham, pe emiţi la Şave-Chiriataim,
·  6 şi pe horiţi pe muntele lor, Seir, până la stejarul Paran, care este lângă pustiu.
·  7 Apoi s-au întors, au venit la En-Mişpat, sau Cades, şi au bătut pe amaleciţi pe tot ţinutul lor, ca şi pe amoriţi, care locuiau la Haţaţon-Tamar.
·  8 Atunci au ieşit împăratul Sodomei, împăratul Gomorei, împăratul Admei, împăratul Ţeboimului şi împăratul Belei, sau Ţoarului, şi s-au aşezat în linie de bătaie împotriva lor, în valea Sidim,
·  9 şi anume: împotriva lui Chedorlaomer, împăratul Elamului, împotriva lui Tideal, împăratul Goiimului, împotriva lui Amrafel, împăratul Şinearului, şi împotriva lui Arioc, împăratul Elasarului: patru împăraţi împotriva a cinci.
·  10 Valea Sidim era acoperită cu fântâni de smoală. Împăratul Sodomei şi împăratul Gomorei au luat-o la fugă şi au căzut în ele; ceilalţi au fugit spre munte.
·  11 Biruitorii au luat toate bogăţiile Sodomei şi Gomorei şi toată merindea lor şi au plecat.
·  12 Au luat şi pe Lot, fiul fratelui lui Avram, care locuia în Sodoma; au luat şi averile lui şi au plecat.
·  13 A venit unul, care scăpase, şi a dat de ştire lui Avram, evreul; acesta locuia lângă stejarii lui Mamre, amoritul, fratele lui Eşcol şi fratele lui Aner, care făcuseră legătură de pace cu Avram.
·  14 Cum a auzit Avram că fratele său fusese luat prins de război, a înarmat trei sute optsprezece din cei mai viteji slujitori ai lui, născuţi în casa lui, şi a urmărit pe împăraţii aceia până la Dan.
·  15 Şi-a împărţit oamenii în mai multe cete, s-a aruncat asupra lor noaptea, i-a bătut şi i-a urmărit până la Hoba, care este la stânga Damascului.
·  16 A adus înapoi toate bogăţiile; a luat înapoi şi pe fratele său, Lot, cu averile lui, precum şi pe femei şi norodul.
·  17 După ce s-a întors Avram de la înfrângerea lui Chedorlaomer şi a împăraţilor care erau împreună cu el, împăratul Sodomei i-a ieşit în întâmpinare în valea Şave, sau valea împăratului.

,este intalnit de Melhisedec, imparatul Salemului, preotul Dumnezeului Celui Prea Inalt (El Elyon), care binecuvanteaza pe Avraam in numele lui El Elyon, Stapanitorul cerului si al pamantului. Aceasta descoperire a produs o remarcabila impresie asupra patriarhului. Nu numai ca el a dat lui Melhisedec “zeciuiala din toate” , din prada de lupta, insa cand imparatul Sodomei i-a oferit lui Avraam prada, raspunsul lui a fost: “ridic mana spre Domnul (Iehova), Dumnezeul Cel Prea Inalt (El Elyon), Stapanitorul cerului si al pamantului, si jur ca nu voi lua nimic din tot ce este al tau, nici macar un fir de ata, nici macar o curea de incaltaminte”

Geneza 14:22-23
·  22 Avram a răspuns împăratului Sodomei: „Ridic mâna spre Domnul Dumnezeul cel Preaînalt, Ziditorul cerului şi al pământului,
·  23 şi jur că nu voi lua nimic din tot ce este al tău, nici măcar un fir de aţă, nici măcar o curea de încălţăminte, ca să nu zici: „Am îmbogăţit pe Avram.” Nimic pentru mine!

Deci:
a.      Domnul (Iehova) este cunoscut unui imparat dintre neamuri (Melhisedec) prin numele “Dumnezeul Cel Prea Inalt” (El Elyon)
b.      Unul dintre neamuri este preotul lui El Elyon
c.       Caracterul Sau specific ca Dumnezeul Cel Prea Inalt este “Stapanitorul cerului si al pamantului”. Potrivit cu aceasta cunostinta a oamenilor despre Dumnezeu prin numele Sau “Cel Prea Inalt” este scris ca Cel Prea Inalt a impartit neamurilor mostenirea lor

Deuteronomul 32:8
Când Cel Preaînalt a dat o moştenire neamurilor, când a despărţit pe copiii oamenilor, a pus hotare popoarelor, după numărul copiilor lui Israel,

Ca “Stapanitor al cerului si pamantului”, era privilegiul Celui Prea Inalt sa distribuie pamantul diferitelor popoare, avand in vedere principiul pe care El l-a ales

Deuteronomul 32:8
Când Cel Preaînalt a dat o moştenire neamurilor, când a despărţit pe copiii oamenilor, a pus hotare popoarelor, după numărul copiilor lui Israel,

Cu acelasi scop este folosirea acestui nume in Daniel, cartea profetiei neamurilor

Daniel 3:26
Apoi Nebucadneţar s-a apropiat de gura cuptorului aprins şi, luând cuvântul, a zis: „Şadrac, Meşac şi Abed-Nego, slujitorii Dumnezeului celui Preaînalt, ieşiţi afară şi veniţi încoace!” Şi Şadrac, Meşac şi Abed-Nego au ieşit din mijlocul focului.

Daniel 4:17,24,25,32,34
·  17 Hotărârea aceasta a fost luată în sfatul străjerilor şi pusă la cale înaintea sfinţilor, ca să ştie cei vii că Cel Preaînalt stăpâneşte peste împărăţia oamenilor, că o dă cui Îi place şi înalţă pe ea pe cel mai de jos dintre oameni!”
·  24 Iată tâlcuirea acestui fapt, împărate, iată hotărârea Celui Preaînalt care se va împlini asupra domnului meu, împăratul.
·  25 Te vor izgoni din mijlocul oamenilor, vei locui la un loc cu fiarele câmpului şi îţi vor da să mănânci iarbă ca la boi; vei fi udat de roua cerului şi şapte vremuri vor trece peste tine, până vei cunoaşte că Cel Preaînalt stăpâneşte peste împărăţia oamenilor şi o dă cui vrea.
·  32 Te vor izgoni din mijlocul oamenilor, şi vei locui la un loc cu fiarele câmpului, îţi vor da să mănânci iarbă ca la boi, şi vor trece peste tine şapte vremuri, până vei recunoaşte că Cel Preaînalt stăpâneşte peste împărăţia oamenilor şi că o dă cui vrea!”
·  34 După trecerea vremii sorocite, eu, Nebucadneţar, am ridicat ochii spre cer şi mi-a venit iarăşi mintea la loc. Am binecuvântat pe Cel Preaînalt, am lăudat şi slăvit pe Cel ce trăieşte veşnic, Acela a cărui stăpânire este veşnică şi a cărui Împărăţie dăinuie din neam în neam.

Daniel 5:18,21
·  18 Împărate, Dumnezeul cel Preaînalt dăduse tatălui tău, Nebucadneţar, împărăţie, mărime, slavă şi strălucire;
·  21 a fost izgonit din mijlocul copiilor oamenilor, inima i s-a făcut ca a fiarelor şi a locuit la un loc cu măgarii sălbatici; i-au dat să mănânce iarbă ca la boi, şi trupul i-a fost udat cu roua cerului, până când a recunoscut că Dumnezeul cel Preaînalt stăpâneşte peste împărăţia oamenilor şi că o dă cui vrea.

Ca “Stapanitor al cerului si pamantului”, Dumnezeul Cel Prea Inalt are si Isi exercita autoritatea in cele doua sfere:
i.                    Autoritatea cereasca a lui El Elyon

Daniel 4:35,37
·  35 Toţi locuitorii pământului sunt o nimica înaintea Lui; El face ce vrea cu oastea cerurilor şi cu locuitorii pământului, şi nimeni nu poate să stea împotriva mâniei Lui, nici să-I zică: „Ce faci?”
·  37 Acum, eu, Nebucadneţar, laud, înalţ şi slăvesc pe Împăratul cerurilor, căci toate lucrările Lui sunt adevărate, toate căile Lui sunt drepte, şi El poate să smerească pe cei ce umblă cu mândrie!”

Isaia 14:13-14
·  13 Tu ziceai în inima ta: „Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi şedea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miazănoaptei,
·  14 mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Preaînalt.”

Matei 28:18
Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ.

ii.                  Autoritatea pamanteasca a lui El Elyon

Deuteronomul 32:8
Când Cel Preaînalt a dat o moştenire neamurilor, când a despărţit pe copiii oamenilor, a pus hotare popoarelor, după numărul copiilor lui Israel,

2Samuel 22:14-15
·  14 Ahimelec a răspuns împăratului: „Care dintre slujitorii tăi poate fi pus alături cu credinciosul David, ginerele împăratului, gata la poruncile lui şi înconjurat cu cinste în casa ta?
·  15 Oare de astăzi am început eu să întreb pe Dumnezeu pentru el? Departe de mine aşa ceva! Să nu arunce împăratul nicio vină asupra robului său, nici asupra nimănui din casa tatălui meu, căci robul tău nu ştie nimic din toate acestea, nici lucru mic, nici lucru mare.”

Psalmii 9:2-5
·  2 Voi face din Tine bucuria şi veselia mea, voi cânta Numele Tău, Dumnezeule preaînalt,
·  3 pentru că vrăjmaşii mei dau înapoi, se clatină şi pier dinaintea Ta.
·  4 Căci Tu îmi sprijini dreptatea şi pricina mea şi stai pe scaunul Tău de domnie ca un judecător drept.
·  5 Tu pedepseşti neamurile, nimiceşti pe cel rău, le ştergi numele pentru totdeauna şi pe vecie.

Psalmii 21:7
Căci împăratul se încrede în Domnul; şi bunătatea Celui Preaînalt îl face să nu se clatine.

Psalmii 47:2-4
·  2 Căci Domnul, Cel Preaînalt, este înfricoşat: El este Împărat mare peste tot pământul.
·  3 El ne supune popoarele, El pune neamurile sub picioarele noastre.
·  4 El ne alege moştenirea, slava lui Iacov, pe care-l iubeşte.

Psalmii 56:2-3
·  2 Toată ziua mă hărţuiesc potrivnicii mei; sunt mulţi, şi se războiesc cu mine ca nişte trufaşi.
·  3 Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine.

Psalmii 82:6,8
·  6 Eu am zis: „Sunteţi dumnezei, toţi sunteţi fii ai Celui Preaînalt.”
·  8 Scoală-Te, Dumnezeule, şi judecă pământul! Căci toate neamurile sunt ale Tale.

Psalmii 83:16-18
·  16 Acoperă-le faţa de ruşine, ca să caute Numele Tău, Doamne!
·  17 Să fie ruşinaţi şi îngroziţi pe vecie, să le roşească obrazul de ruşine şi să piară!
·  18 Ca să ştie că numai Tu, al cărui nume este Domnul, Tu eşti Cel Preaînalt pe tot pământul.

Psalmii 91:9-12
·  9 Pentru că zici: „Domnul este locul meu de adăpost!” şi faci din Cel Preaînalt turnul tău de scăpare,
·  10 de aceea nicio nenorocire nu te va ajunge, nicio urgie nu se va apropia de cortul tău.
·  11 Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale;
·  12 şi ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră.

Daniel 5:18
Împărate, Dumnezeul cel Preaînalt dăduse tatălui tău, Nebucadneţar, împărăţie, mărime, slavă şi strălucire;

IV.                Adonai.
1.      Primul inteles al lui “Adon” , “Adonai” este “Stapan” si este folosit in Scripturile Vechiului Testament atat pentru Dumnezeu cat si pentru om. Aplicat omului, cuvantul este folosit in doua feluri:stapan si sot

Geneza 24:9,10,12
·  9 Robul şi-a pus mâna sub coapsa stăpânului său, Avraam, şi i-a jurat că are să păzească aceste lucruri.
·  10 Robul a luat zece cămile dintre cămilele stăpânului său şi a plecat, având cu el toate lucrurile de preţ ale stăpânului său. S-a sculat şi a plecat în Mesopotamia, în cetatea lui Nahor.
·  12 Şi a zis: „Doamne Dumnezeul stăpânului meu, Avraam! Te rog, dă-mi izbândă astăzi şi îndură-Te de stăpânul meu, Avraam.

Ambele relatii exista intre Hristos si credincios

Ioan 13:13  -  Stapan
Voi Mă numiţi „Învăţătorul şi Domnul” şi bine ziceţi, căci sunt.

2Corinteni 11:2  -  Sot
Căci sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat, ca să vă înfăţişez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată.

2.      Doua principi se afla intre relatia dintre stapan si slujitor:
a.       Dreptul stapanului implica ascultare

Luca 6:46
De ce-Mi ziceţi: „Doamne, Doamne!”, şi nu faceţi ce spun Eu?

Ioan 13:13-14
·  13 Voi Mă numiţi „Învăţătorul şi Domnul” şi bine ziceţi, căci sunt.
·  14 Deci dacă Eu, Domnul şi Învăţătorul vostru, v-am spălat picioarele, şi voi sunteţi datori să vă spălaţi picioarele unii altora.

b.      Nevoia slujitorului conduce la indrumare in slujba

Isaia 6:8-11
·  8 Am auzit glasul Domnului, întrebând: „Pe cine să trimit şi cine va merge pentru Noi?” Eu am răspuns: „Iată-mă, trimite-mă!”
·  9 El a zis atunci: „Du-te şi spune poporului acestuia: „Întruna veţi auzi, şi nu veţi înţelege; întruna veţi vedea, şi nu veţi pricepe!”
·  10 Împietreşte inima acestui popor, fă-l tare de urechi şi astupă-i ochii, ca să nu vadă cu ochii, să n-audă cu urechile, să nu înţeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Mine, şi să nu fie tămăduit.”
·  11 Şi eu am întrebat: „Până când, Doamne?” El a răspuns: „Până când vor rămâne cetăţile pustii şi lipsite de locuitori; până când nu va mai fi nimeni în case, şi ţara va fi pustiită de tot;

O distincite clara in folosirea numelor divine este ilustrata in
 
Exodul 4:10-12
·  10 Moise a zis Domnului: „Ah! Doamne, eu nu sunt un om cu vorbirea uşoară; şi cusurul acesta nu-i nici de ieri, nici de alaltăieri, nici măcar de când vorbeşti Tu robului Tău; căci vorba şi limba-mi este încurcată.”
·  11 Domnul i-a zis: „Cine a făcut gura omului? Şi cine face pe om mut sau surd, cu vedere sau orb? Oare nu Eu, Domnul?
·  12 Du-te, dar; Eu voi fi cu gura ta şi te voi învăţa ce vei avea de spus.”

Moise simpte slabiciune si incompetenta sa si “Moise a zis catre Domnul (Iehova): “O, Domnul meu (Adonai), eu nu sunt un om cu o vorbire usoara” etc.
Deoarece este vorba despre slujba, Moise I se adreseaza in mod special ca Domn. Insa cand este vorba de putere, se foloseste nu numele Adonai, ci Iehova, referindu-se la puterea de a crea: “Si Domnul (Iehova) i-a spus : Cine a facut gura omuluiu?... Acum, deci, du-te si Eu voi fi cu gura ta” . Aceeasi distincite apare si in
 
Iosua 7:8-10
·  8 Dar, Doamne, ce voi zice, după ce Israel a dat dosul înaintea vrăjmaşilor lui?
·  9 Canaaniţii şi toţi locuitorii ţării vor afla; ne vor înconjura şi ne vor şterge numele de pe pământ. Şi ce vei face Tu Numelui Tău celui mare?”
·  10 Domnul a zis lui Iosua: „Scoală-te! Pentru ce stai culcat astfel pe faţa ta?

3.      In Geneza 15:2
Avram a răspuns: „Doamne Dumnezeule, ce-mi vei da? Căci mor fără copii; şi moştenitorul casei mele este Eliezer din Damasc.”

El este numit “Stapanul Domnul” (evr. Adonai Iehova). Cand acest nume compus este folosit in mod distinct, se subliniaza caracterul de Adonai al Dumnezeirii. (Urmatoarele pasaje sunt suficiente pentru a ilustra acest lucru:

Geneza 15:2,8
·  2 Avram a răspuns: „Doamne Dumnezeule, ce-mi vei da? Căci mor fără copii; şi moştenitorul casei mele este Eliezer din Damasc.”
·  8 Avram a răspuns: „Doamne Dumnezeule, prin ce voi cunoaşte că o voi stăpâni?”

Deuteronomul 3:24
„Stăpâne Doamne! Tu ai început să arăţi robului Tău mărirea Ta şi mâna Ta cea puternică; căci care este dumnezeul acela, în cer şi pe pământ, care să poată face lucrări ca ale Tale şi să aibă o putere ca a Ta?

Deuteronomul 9:26
M-am rugat Domnului şi am zis: „Stăpâne, Doamne, nu nimici pe poporul Tău, moştenirea Ta, pe care ai răscumpărat-o, în mărimea Ta, pe care ai scos-o din Egipt, prin mâna Ta cea puternică.

Iosua 7:7
Iosua a zis: „Ah! Doamne Dumnezeule, pentru ce ai trecut pe poporul acesta Iordanul, ca să ne dai în mâinile amoriţilor şi să ne prăpădeşti? De am fi ştiut să rămânem de cealaltă parte a Iordanului!

Judecatorii 6:22
Ghedeon, văzând că fusese Îngerul Domnului, a zis: „Vai de mine, Stăpâne Doamne! Am văzut pe Îngerul Domnului faţă-n faţă.”

2Samuel 7:18-20
·  18 Şi împăratul David s-a dus şi s-a înfăţişat înaintea Domnului şi a zis: „Cine sunt eu, Doamne Dumnezeule, şi ce este casa mea, de m-ai făcut să ajung unde sunt?
·  19 Şi încă atât este puţin înaintea Ta, Doamne Dumnezeule! Tu vorbeşti despre casa robului Tău şi în viitor. Şi binevoieşti să înveţi pe un om cu privire la aceste lucruri, Doamne Dumnezeule!
·  20 Ce Ţi-ar putea spune David mai mult? Tu cunoşti pe robul Tău, Doamne Dumnezeule!

Psalmii 69:6
Să nu rămână de ruşine, din pricina mea, cei ce nădăjduiesc în Tine, Doamne Dumnezeul oştirilor! Să nu roşească de ruşine, din pricina mea, cei ce Te caută, Dumnezeul lui Israel!

Psalmii 71:5
Căci Tu eşti nădejdea mea, Doamne Dumnezeule! În Tine mă încred din tinereţea mea.

Isaia 7:7
Căci aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Aşa ceva nu se va întâmpla şi nu va avea loc.

V.                  El Sadai. “Dumnezeu Atotputernic”, este numele lui Dumnezeu folosit de patriarhi inainte de darea legii pe Muntele Sinai. Cea mai frecventa aparitie a acestui nume este in cartea Iov, unde Sadai se intalneste de treizeci si unu de ori. Numele Iehova in mod general inlocuieste numele Sadai, dupa Exodul 6, pentru ca atentia este centrata in mod special spre Israel ca popor al legamantului lui Dumnezeu.
1.      El Sadai este numele lui Dumnezeu care-L arata in primul rand ca Cel care satisface pe poporul Sau. Sadai poate fi redat prin “Atotsuficient” sau Cel cu totul in stare sa implineasca orice nevoie.
2.      Dumnezeu Cel Atotputernic (El Sadai) nu numai ca imbogateste, dar face si mai roditor. Aceasta nu este nicaieri mai bine ilustrat decat in prima intrebuintare a numelui.

Geneza 17:1-8
·  1 Când a fost Avram în vârstă de nouăzeci şi nouă de ani, Domnul i S-a arătat şi i-a zis: „Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic. Umblă înaintea Mea şi fii fără prihană.
·  2 Voi face un legământ între Mine şi tine şi te voi înmulţi nespus de mult.”
·  3 Avram s-a aruncat cu faţa la pământ; şi Dumnezeu i-a vorbit astfel:
·  4 „Iată legământul Meu, pe care-l fac cu tine: vei fi tatăl multor neamuri.
·  5 Nu te vei mai numi Avram; ci numele tău va fi Avraam; căci te fac tatăl multor neamuri.
·  6 Te voi înmulţi nespus de mult; voi face din tine neamuri întregi; şi din tine vor ieşi împăraţi.
·  7 Voi pune legământul Meu între Mine şi tine şi sămânţa ta după tine, din neam în neam; acesta va fi un legământ veşnic, în puterea căruia Eu voi fi Dumnezeul tău şi al seminţei tale după tine.
·  8 Ţie, şi seminţei tale după tine, îţi voi da ţara în care locuieşti acum ca străin, şi anume îţi voi da toată ţara Canaanului în stăpânire veşnică; şi Eu voi fi Dumnezeul lor.”

Unui om de nouazeci si noua de ani si aproape mort

Evrei 11:12
De aceea, dintr-un singur om, şi încă un om aproape mort, s-a născut o sămânţă în mare număr, ca stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării, care nu se poate număra.

,El i-a spus: “Eu sunt Dumnezeul Cel Atotputernic (El Sadai)…. Voi face legamantul Meu intre Mine si tine si te vei inmulti foarte mult”. Cu aceeasi semnificatie este folosirea numelui in
 
Geneza 28:3-4
·  3 Dumnezeul cel Atotputernic să te binecuvânteze, să te facă să creşti şi să te înmulţeşti, ca să ajungi o ceată de noroade!
·  4 Să-ţi dea binecuvântarea lui Avraam, ţie şi seminţei tale cu tine, ca să stăpâneşti ţara în care locuieşti ca străin şi pe care a dat-o lui Avraam.”

3.      Dumnezeul Cel Atotputernic (El Sadai) disciplineaza pe poporul Sau. Pentru legatura morala a disciplinei si a rodniciei

Ioan 15:2
Pe orice mlădiţă care este în Mine, şi n-aduce rod, El o taie; şi pe orice mlădiţă care aduce rod, o curăţă, ca să aducă şi mai mult rod.

Rut 1:20
Ea le-a zis: „Nu-mi mai ziceţi Naomi; ziceţi-mi Mara căci Cel Atotputernic m-a umplut de amărăciune.

Evrei 12:10
Căci ei în adevăr ne pedepseau pentru puţine zile, cum credeau ei că e bine; dar Dumnezeu ne pedepseşte pentru binele nostru, ca să ne facă părtaşi sfinţeniei Lui.

De aceea, Cel Atotputernic este numele caracteristic al lui Dumnezeu in cartea Iov. Mana lui Sadai apasa peste Iov, cel mai intregu om al timpului, dar apasa nu ca judecata, ci spre purificare, pentru a aduce o mai mare rodnicire

VI.                El Olam. “Dumnezeu Cel Vesnic”. Acest cuvant este folosit pentru a exprima durata vesnica a Fiintei lui Dumnezeu

Psalmii 90:2
Înainte ca să se fi născut munţii şi înainte ca să se fi făcut pământul şi lumea, din veşnicie în veşnicie, Tu eşti Dumnezeu!

Acesta este de asemenea sinonimul evreiesc al cuvantului grec aion.

VII.              Iehova Savaot. Domnul Ostirilor

1Samuel 1:3
Omul acesta se suia în fiecare an din cetatea sa la Silo, ca să se închine înaintea Domnului oştirilor şi să-I aducă jertfe. Acolo se aflau cei doi fii ai lui Eli, Hofni şi Fineas, preoţi ai Domnului.

Savaot inseamna simplu, ostire, insa cu speciala mentionare: la razboi si la servici.
Iehova este Domnul (razbonic) ostirilor. Aceasta este numele lui Dumnezeu  manifestat in putere. “Domnul Ostirilor, El este Imparatul slavei”

Psalmii 24:10
„Cine este acest Împărat al slavei?” – Domnul oştirilor: El este Împăratul slavei!

Ca atare, in Vechiul Testament acest nume este decoperit in timpul de nevoie al lui Israel. Nu este deloc intalnit in Pentateuh sau in mod direct in Iosua sau in Judecatori, si apare rar in Psalmi. Insa Ieremia, prorocul judecatii care urma sa vina peste popor, foloseste acest nume de 80 de ori; Hagai il intrebuinteaza de 14 ori; Zaharia vorbeste despre Domnul Ostirilor aproape de 50 de ori; iar Maleahi acest nume apare de aproape 25 de ori. Intelesurile si intrebuintarile acestui nume pot fi rezumate astfel:

1.      Cuvantul “ostiri” in Biblie este in legatura cu
a.      Corpurile ceresti
Geneza 2:1
Astfel au fost sfârşite cerurile şi pământul şi toată oştirea lor.

Neemia 9:6
Tu, Doamne, numai Tu ai făcut cerurile, cerurile cerurilor şi toată oştirea lor, şi pământul cu tot ce este pe el, mările cu tot ce cuprind ele. Tu dai viaţă tuturor acestor lucruri, şi oştirea cerurilor se închină înaintea Ta.

Isaia 40:26
Ridicaţi-vă ochii în sus şi priviţi! Cine a făcut aceste lucruri? Cine a făcut să meargă după număr, în şir, oştirea lor? El le cheamă pe toate pe nume; aşa de mare e puterea şi tăria Lui, că una nu lipseşte.

b.      Ingeri

Luca 2:13
Şi deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu şi zicând:

c.       Sfinti

Iosua 5:15
Şi Căpetenia oştirii Domnului a zis lui Iosua: „Scoate-ţi încălţămintea din picioare, căci locul pe care stai este sfânt.” Şi Iosua a făcut aşa.

d.      Pacatosi

Judecatorii 4:2
Şi Domnul i-a vândut în mâinile lui Iabin, împăratul Canaanului, care domnea la Haţor. Căpetenia oştirii lui era Sisera, şi locuia la Haroşet-Goim.

2Samuel 10:16
Hadarezer a trimis după sirienii care erau de cealaltă parte a Râului; şi au venit la Helam, în frunte cu Şobac, căpetenia oştirii lui Hadarezer.

2Imparati 5:1
Naaman, căpetenia oştirii împăratului Siriei, avea trecere înaintea stăpânului său şi mare vază; căci prin el izbăvise Domnul pe sirieni. Dar omul acesta tare şi viteaz era lepros.

        Ca Domn al ostirilor, Dumnezeu este capabil sa conduca toate aceste osti, sa implineasca scopurile Lui si sa ajute pe poporul Sau

Geneza 32:1-2
·  1 Iacov şi-a văzut de drum; şi l-au întâlnit îngerii lui Dumnezeu.
·  2 Când i-a văzut, Iacov a zis: „Aceasta este tabăra lui Dumnezeu!” De aceea a pus locului aceluia numele Mahanaim

Ieremia 27:6-8
·  6 Acum dau toate aceste ţări în mâinile robului Meu Nebucadneţar, împăratul Babilonului; îi dau chiar şi fiarele câmpului ca să-i fie supuse.
·  7 Toate neamurile vor fi supuse lui, fiului său şi fiului fiului său, până va veni şi vremea ţării lui, şi o vor supune neamuri puternice şi împăraţi mari.
·  8 Dar dacă un popor sau o împărăţie nu se va supune lui Nebucadneţar, împăratul Babilonului, şi nu-şi va pleca grumazul sub jugul împăratului Babilonului, voi pedepsi pe poporul acela cu sabie, cu foamete şi cu ciumă, zice Domnul, până îl voi nimici prin mâna lui.

Ieremia 43:10-13
·  10 Şi spune iudeilor: „Aşa vorbeşte Domnul oştirilor, Dumnezeul lui Israel: „Iată, voi trimite să aducă pe robul Meu Nebucadneţar, împăratul Babilonului, şi voi pune scaunul lui de domnie peste aceste pietre pe care le-am ascuns, şi îşi va întinde covorul peste ele.
·  11 El va veni şi va lovi ţara Egiptului: va omorî pe cei sortiţi să moară, va duce în robie pe cei sortiţi robiei şi va ucide cu sabia pe cei sortiţi la sabie!
·  12 Voi pune foc caselor dumnezeilor Egiptului; Nebucadneţar le va arde, va duce robi pe idoli, se va înveli cu ţara Egiptului cum se înveleşte păstorul cu haina lui şi va ieşi în pace din ea.
·  13 Va sfărâma stâlpii din Bet-Şemeş, din ţara Egiptului şi va arde cu foc casele dumnezeilor Egiptului.”

Faptele apostolilor 4:27-28
·  27 În adevăr, împotriva Robului Tău celui sfânt, Isus, pe care L-ai uns Tu, s-au însoţit în cetatea aceasta Irod şi Pilat din Pont cu Neamurile şi cu noroadele lui Israel,
·  28 ca să facă tot ce hotărâse mai dinainte mâna Ta şi sfatul Tău.

Nu este de mirare ca psalmistul are atata incredere din cauza acestui nume

Psalmii 46:7,11
7 Domnul oştirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi.
11 Domnul oştirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi.

2.      Acesta este numele distinctive al Dumnezeirii pentru ajutoararea lui Israel si de mangaiere in timpul diviziunii si caderii lui

1Imparati 18:15
Dar Ilie a zis: „Viu este Domnul oştirilor al cărui slujitor sunt, că astăzi mă voi înfăţişa înaintea lui Ahab.”

1Imparati 19:14
El a răspuns: „Am fost plin de râvnă pentru Domnul Dumnezeul oştirilor, căci copiii lui Israel au părăsit legământul Tău, au sfărâmat altarele Tale şi au ucis cu sabia pe prorocii Tăi; am rămas numai eu singur, şi caută să-mi ia viaţa.”

Isaia 1:9
De nu ne-ar fi lăsat Domnul oştirilor o mică rămăşiţă, am fi ajuns ca Sodoma şi ne-am fi asemănat cu Gomora.

Isaia 8:11-14
·  11 Aşa mi-a vorbit Domnul, când m-a apucat mâna Lui şi m-a înştiinţat să nu umblu pe calea poporului acestuia:
·  12 „Nu numiţi uneltire tot ce numeşte poporul acesta uneltire; şi nu vă temeţi de ce se teme el, nici nu vă speriaţi!
·  13 Sfinţiţi însă pe Domnul oştirilor. De El să vă temeţi şi să vă înfricoşaţi.
·  14 Şi atunci El va fi un locaş sfânt, dar şi o piatră de poticnire, o stâncă de păcătuire pentru cele două case ale lui Israel, un laţ şi o cursă pentru locuitorii Ierusalimului!

Iacov 5:4
·  Iată că plata lucrătorilor care v-au secerat câmpiile, şi pe care le-aţi oprit-o prin înşelăciune, strigă! Şi strigătele secerătorilor au ajuns la urechile Domnului oştirilor.

Niciun comentariu:

 

Social Icons

 
Blogger Templates