Ads 468x60px

sâmbătă, 23 noiembrie 2013

Descoperirea lui Dumnezeu1.       Scripturile Vechiului Testament dezvăluie o  Fiinta Suprema, Creatorul universului, sursa intregii vieti, a oricarei intelepciuni, Caruia trebuie sa I se inchine si sa-I slujeasca oamneii si ingerii. Scriptura Il descopera pe Dumnezeu, nu existent Lui, care este demonstrată prin creatie

Romani 1:19-20

·  19 Fiindcă ce se poate cunoaşte despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci le-a fost arătat de Dumnezeu.
·  20 În adevăr, însuşirile nevăzute ale Lui, puterea Lui veşnică şi dumnezeirea Lui se văd lămurit, de la facerea lumii, când te uiţi cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de El. Aşa că nu se pot dezvinovăţi;
 
Psalmul 53:1

·  1 Nebunul zice în inima lui: „Nu este Dumnezeu!” S-au stricat oamenii, au săvârşit fărădelegi urâte, nu este niciunul care să facă binele.

Aceasta Fiinta Suprema este Una, totusi intr-un fel care ne este pe deplin descoperit in Vechiul Testament, este o unitate in pluralitate. Aceasta este aratata prin folosirea pronumelui plural in numele lui Dumnezeu, dupa cum este scris in :

Geneza 1:26

·  26 Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră; el să stăpânească peste peştii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul şi peste toate târâtoarele care se mişcă pe pământ.”

Geneza 3:22

·  22 Domnul Dumnezeu a zis: „Iată că omul a ajuns ca unul din Noi, cunoscând binele şi răul. Să-l împiedicăm, dar, acum ca nu cumva să-şi întindă mâna, să ia şi din pomul vieţii, să mănânce din el şi să trăiască în veci.”

Psalmul 110:1

1 Domnul a zis Domnului meu: „Şezi la dreapta Mea, până voi pune pe vrăjmaşii Tăi sub picioarele Tale.”

Isaia 6:8

·  8 Am auzit glasul Domnului, întrebând: „Pe cine să trimit şi cine va merge pentru Noi?” Eu am răspuns: „Iată-mă, trimite-mă!”

Aceasta unitate intre Tatal si Fiul este afirmata in :

Psalmul 2:7

·  7 „Eu voi vesti hotărârea Lui” – zice Unsul – „Domnul Mi-a zis: „Tu eşti Fiul Meu! Astăzi Te-am născut.

Evrei 1:6

·  6 Şi, când duce iarăşi în lume pe Cel întâi născut, zice: „Toţi îngerii lui Dumnezeu să I se închine!”

De asemenea, Duhul este recunoscut in mod direct in personalitatea Dumnezeirii, Duhul avand toate atributele divine.


2.       Intruparea este manifestat in teofanii, adica in aparitiile lui Dumnezeu in forma umana

Geneza 18:1,13,17-18

·  1 Domnul i S-a arătat la stejarii lui Mamre, pe când Avraam şedea la uşa cortului, în timpul zădufului zilei. 
·  13 Domnul a zis lui Avraam: „Pentru ce a râs Sara, zicând: „Cu adevărat, să mai pot avea copil, eu, care sunt bătrână?”
·  17 Atunci Domnul a zis: „Să ascund Eu oare de Avraam ce am să fac?…
·  18 Căci Avraam va ajunge negreşit un neam mare şi puternic, şi în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului.

Geneza 32:24-30

·  24 Iacov însă a rămas singur. Atunci un om s-a luptat cu el până în revărsatul zorilor.
·  25 Văzând că nu-l poate birui, omul acesta l-a lovit la încheietura coapsei, aşa că i s-a scrântit încheietura coapsei lui Iacov pe când se lupta cu el.
·  26 Omul acela a zis: „Lasă-Mă să plec, căci se revarsă zorile.” Dar Iacov a răspuns: „Nu Te voi lasă să pleci până nu mă vei binecuvânta.”
·  27 Omul acela i-a zis: „Cum îţi este numele?” „Iacov”, a răspuns el.
·  28 Apoi a zis: „Numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel; căci ai luptat cu Dumnezeu şi cu oameni şi ai fost biruitor.”
·  29 Iacov L-a întrebat: „Spune-mi, Te rog, numele Tău.” El a răspuns: „Pentru ce Îmi ceri numele?” Şi l-a binecuvântat acolo.
·  30 Iacov a pus locului aceluia numele Peniel; „căci”, a zis el, „am văzut pe Dumnezeu faţă în faţă şi totuşi am scăpat cu viaţă.”

Si este in mod distinct prezisa in fagaduintele legate de mantuire

Geneza 3:15

·  15 Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul.”

Si de legamantul davidic

Isaia 7:13-14

·  13 Isaia a zis atunci: „Ascultaţi totuşi, casa lui David! Nu vă ajunge oare să obosiţi răbdarea oamenilor, de mai obosiţi şi pe a Dumnezeului meu?
·  14 De aceea, Domnul însuşi vă va da un semn: „Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naşte un Fiu şi-I va pune numele Emanuel.

Isaia 9:6-7

·  6 Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii.”
·  7 El va face ca domnia Lui să crească, şi o pace fără sfârşit va da scaunului de domnie al lui David şi împărăţiei lui, o va întări şi o va sprijini prin judecată şi neprihănire, de acum şi-n veci de veci; iată ce va face râvna Domnului oştirilor.

Ieremia 23:5-6

·  5 Iată vin zile, zice Domnul, când voi ridica lui David o Odraslă neprihănită. El va împărăţi, va lucra cu înţelepciune şi va face dreptate şi judecată în ţară.
·  6 În vremea Lui, Iuda va fi mântuit, şi Israel va avea linişte în locuinţa lui; şi iată Numele pe care i-L vor da: „Domnul, Neprihănirea noastră!”

Descoperirea Dumnezeirii in Noul Testament este deplina. In fagaduinta, legamant, tip si profetii, Vechiului Testament arata insa mai dinainte catre Isus Hristos.


3.       Descoperirea lui Dumnezeu fata de om consta in autoritatea Sa si in mantuire. El cere o purtare dreapta de la om, insa mantuieste pe cel nedrept prin jertfa; si in lucrarea Sa de mantuire a omului sunt manifestate toate Persoanele divine si insusirile Lor. Vechiul Testament descopera dreptatea lui Dumnezeu ca fiind egala cu indurarea Sa, insa niciodata in opozitei una de alta. Potopul, de exemplu, a fost o indurare de nespus pentru generatiile care nu fusesera inca nascute.
4.       Din Geneza pana la Maleahi, El este descoperit ca Dumnezeu care cauta, care nu are placere in moartea celui rau

Ezechiel 18:23

·  23 Doresc Eu moartea păcătosului – zice Domnul Dumnezeu. Nu doresc Eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui şi să trăiască?

Si care aduce din belsug inaintea pacatosului orice motiv posibil ca sa-l convinga sa creada si sa asculte.


5.       Acele pasaje care atribuie lui Dumnezeu parti trupesti si emotii  umane 


Exodul 33:11,20-23

·  11 Domnul vorbea cu Moise faţă în faţă, cum vorbeşte un om cu prietenul lui. Apoi Moise se întorcea în tabără, dar tânărul lui slujitor, Iosua, fiul lui Nun, nu ieşea deloc din mijlocul Cortului.
·  20 Domnul a zis: „Faţa nu vei putea să Mi-o vezi, căci nu poate omul să Mă vadă şi să trăiască!”
·  21 Domnul a zis: „Iată un loc lângă Mine; vei sta pe stâncă.
·  22 Şi când va trece slava Mea, te voi pune în crăpătura stâncii şi te voi acoperi cu mâna Mea, până voi trece.
·  23 Iar când Îmi voi trage mâna la o parte de la tine, Mă vei vedea pe dinapoi; dar faţa Mea nu se poate vedea.”

Deuteronomul 29:20

·  20 Pe acela Domnul nu-l va ierta. Ci atunci, mânia şi gelozia Domnului se vor aprinde împotriva omului aceluia, toate blestemele scrise în cartea aceasta vor veni peste el, şi Domnul îi va şterge numele de sub ceruri.

2 Cronici 16:9

·  9 Căci Domnul Îşi întinde privirile peste tot pământul, ca să sprijine pe aceia a căror inimă este întreagă a Lui. Ai lucrat ca un nebun în privinţa aceasta, căci de acum vei avea războaie.”

Ieremia 15:6

·  6 M-ai părăsit, zice Domnul, ai dat înapoi; de aceea Îmi întind mâna împotriva ta şi te nimicesc: sunt sătul de milă.

sunt metafore si inseamna ca in existenta infinita a lui Dumnezeu  sunt facultati care corespund sub aspect spiritual acestor lucruri: ochi, mana, picioare etc.; si gelozia si mania atribuite Lui sunt emotii ale dragostei perfecte in fata dezastrului pacatului.


6.       In intregime, cu exceptia pacatului si a slabiciunii, Dumnezeu este ca si creatura Lui, omul

Geneza 1:27

·  27 Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut.

Si suprema si perfecta revelatie a lui Dumnezeu, spre care arata Vechiul Testament, este o descoperire in si pentru un Om perfect, Domnul Isus Hristos, unicul Fiu al lui Dumnezeu

Evrei 1:3

·  3 El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui şi care ţine toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curăţarea păcatelor şi a şezut la dreapta Măririi în locurile preaînalte,

Ioan 1:18

·  8 Nu era el Lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre Lumină.


7.       Cuvantul „Apocalipsa” inseamna „revelatie” 


Apocalipsa 1:1-3

·  1 Descoperirea lui Isus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Şi le-a făcut-o cunoscut, trimiţând, prin îngerul Său, la robul Său Ioan
·  2 care a mărturisit despre Cuvântul lui Dumnezeu şi despre mărturia lui Isus Hristos şi a spus tot ce a văzut.
·  3 Ferice de cine citeşte şi de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii şi păzesc lucrurile scrise în ea! Căci vremea este aproape!


8.       Scriptura foloseste cuvantul „revelatie” pentru a arata imprejurarea in care Domnul, ascuns pana in acel moment, va fi manifestat, spre bucuria celor credinciosi si teama celor necredinciosi. De aceea se vorbeste despre aratarea in slava


Romani 8:9

·  9 Voi însă nu mai sunteţi pământeşti, ci duhovniceşti, dacă Duhul lui Dumnezeu locuieşte în adevăr în voi. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este al Lui.

1Corinteni 1:7

·  7 aşa că nu duceţi lipsă de niciun fel de dar, în aşteptarea arătării Domnului nostru Isus Hristos.

1Petru 1:7,13

·  7 pentru ca încercarea credinţei voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere, şi care totuşi este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava şi cinstea, la arătarea lui Isus Hristos,
·  13 De aceea, încingeţi-vă coapsele minţii voastre, fiţi treji şi puneţi-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea lui Isus Hristos.

1Petru 4:13

·  13 dimpotrivă, bucuraţi-vă, întrucât aveţi parte de patimile lui Hristos, ca să vă bucuraţi şi să vă înveseliţi şi la arătarea slavei Lui.

1Petru 5:1

·  1 Sfătuiesc pe prezbiterii dintre voi, eu, care sunt un prezbiter ca şi ei, un martor al patimilor lui Hristos şi părtaş al slavei care va fi descoperită:

Despre aratarea (descoperirea) in judecata

Luca 17:30

·  30 Tot aşa va fi şi în ziua când Se va arăta Fiul omului.

Romani 2:5

·  5 Dar, cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îţi aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei şi a arătării dreptei judecăţi a lui Dumnezeu,

1Corinteni 3:13

·  13 lucrarea fiecăruia va fi dată pe faţă: ziua Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc. Şi focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia.

2Tesaloniceni 1:7

·  7 şi să vă dea odihnă atât vouă, care sunteţi întristaţi, cât şi nouă, la descoperirea Domnului Isus din cer, cu îngerii puterii Lui,

2Tesaloniceni 2:3,6,8

·  3 Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip; căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credinţă şi de a se descoperi omul fărădelegii, fiul pierzării,
·  6 Şi acum ştiţi bine ce-l opreşte ca să nu se descopere decât la vremea lui.
·  8 Şi atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Isus îl va nimici cu suflarea gurii Sale şi-l va prăpădi cu arătarea venirii Sale.

Apocalipsa 1:1

·  1 Descoperirea lui Isus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor Săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Şi le-a făcut-o cunoscut, trimiţând, prin îngerul Său, la robul Său Ioan

Si despre aratarea catre sufletul celui credincios, individual

1Corinteni 14:6,26

·  6 În adevăr, fraţilor, de ce folos v-aş fi eu, dacă aş veni la voi vorbind în alte limbi şi dacă cuvântul meu nu v-ar aduce nici descoperire, nici cunoştinţă, nici prorocie, nici învăţătură?
·  26 Ce este de făcut atunci, fraţilor? Când vă adunaţi laolaltă, dacă unul din voi are o cântare, altul, o învăţătură, altul, o descoperire, altul, o vorbă în altă limbă, altul, o tălmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească.

2Corinteni 12:1,17

·  1 E nevoie să mă laud, măcar că nu este de folos. Voi veni totuşi la vedeniile şi descoperirile Domnului.
·  17 Dar, am tras eu oare vreun folos de la voi prin vreunul din aceia pe care i-am trimis la voi?

Galateni 1:12

·  12 pentru că n-am primit-o, nici n-am învăţat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Isus Hristos.

Galateni 2:2

·  2 M-am suit, în urma unei descoperiri, şi le-am arătat Evanghelia pe care o propovăduiesc eu între Neamuri, îndeosebi celor mai cu vază, ca nu cumva să alerg sau să fi alergat în zadar.

Efeseni 1:17

·  17 Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înţelepciune şi de descoperire, în cunoaşterea Lui,

Efeseni 3:3

·  3 Prin descoperire dumnezeiască am luat cunoştinţă de taina aceasta despre care v-am scris în puţine cuvinte.
Trimiteți un comentariu
 

Social Icons

 
Blogger Templates