Ads 468x60px

sâmbătă, 23 noiembrie 2013

HeruvimiiHeruvimii simbolizeaza prezenta sfanta a lui Dumnezeu si inaccesibilitatea la El a omului natural, a omului in primul Adam. Ei sint fiinite ceresti care pazesc si privesc sfintenia lui Dumenzeu

Geneza 3:24

·  24 Astfel a izgonit El pe Adam; şi la răsăritul grădinii Edenului a pus nişte heruvimi, care să învârtească o sabie învăpăiată, ca să păzească drumul care duce la pomul vieţii.


Exodul 26:1,31

·  1 Cortul să-l faci din zece covoare de in subţire răsucit şi din materii vopsite în albastru, purpuriu şi cărămiziu; pe el să faci heruvimi lucraţi cu măiestrie.
·  31 Să faci apoi o perdea albastră, purpurie şi cărămizie şi de in subţire răsucit; să fie lucrată cu măiestrie şi să aibă pe ea heruvimi.

Exodul 36:8,35

·  8 Toţi bărbaţii iscusiţi şi lucrătorii au făcut Cortul din zece covoare de in subţire şi răsucit din fir albastru, purpuriu şi cărămiziu; pe ele au ţesut heruvimi lucraţi cu măiestrie.
·  35 Perdeaua dinăuntru au făcut-o de fir albastru, purpuriu şi cărămiziu şi de in subţire răsucit; au lucrat-o cu măiestrie; şi au făcut heruvimi pe ea.

,indurarea lui Dumenzeu
 
Exodul 1:22

·  22 Atunci faraon a dat următoarea poruncă la tot poporul lui: „Să aruncaţi în râu pe orice băiat care se va naşte şi să lăsaţi pe toate fetele să trăiască.”

,si carmuirea lui Dumnezeu

1Samuel 4:4

·  4 Poporul a trimis la Silo, de unde au adus chivotul legământului Domnului oştirilor, care şade între heruvimi. Cei doi fii ai lui Eli, Hofni şi Fineas, erau acolo, împreună cu chivotul legământului lui Dumnezeu.

Psalmul 80:1

·  1 Ia aminte, păstorul lui Israel, Tu care povăţuieşti pe Iosif ca pe o turmă! Arată-Te în strălucirea Ta, Tu care şezi pe heruvimi!

Psalmul 99:1

·  1 Domnul împărăţeşte: popoarele tremură; El şade pe heruvimi: pământul se clatină.

Ezechiel 1:22,26

·  22 Deasupra capetelor făpturilor vii era ceva ca o întindere a cerului care semăna cu cristalul strălucitor şi se întindea în aer, sus peste capetele lor.
·  26 Deasupra cerului care era peste capetele lor, era ceva ca o piatră de safir, în chipul unui scaun de domnie; pe acest chip de scaun de domnie se vedea ca un chip de om, care şedea pe el.

In Sfanta Sfintelor, slava lui Dumnezeu locuia intre heruvimi

Exodul 25:10,22

·  10 Să facă un chivot de lemn de salcâm; lungimea lui să fie de doi coţi şi jumătate, lăţimea de un cot şi jumătate, şi înălţimea de un cot şi jumătate.
·  22 Acolo Mă voi întâlni cu tine; şi de la înălţimea capacului ispăşirii, dintre cei doi heruvimi aşezaţi pe chivotul mărturiei, îţi voi da toate poruncile Mele pentru copiii lui Israel.

Fapturile vii din Apocalipsa capitolul 4 au in acelasi timp caractere ale heruvimilor si caractere ale serafimilor

Ezechiel 1:6

·  6 Fiecare din ele avea patru feţe şi fiecare avea patru aripi.

Apocalipsa 4:8

·  8 Fiecare din aceste patru făpturi vii avea câte şase aripi şi erau pline cu ochi de jur împrejur şi pe dinăuntru. Zi şi noapte ziceau fără încetare: „Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, care era, care este, care vine!”

Isaia 6:2

·  2 Serafimii stăteau deasupra Lui, şi fiecare avea şase aripi: cu două îşi acopereau faţa, cu două îşi acopereau picioarele, şi cu două zburau.
Trimiteți un comentariu
 

Social Icons

 
Blogger Templates