Ads 468x60px

miercuri, 1 ianuarie 2014

Dovezi uimitoare ale credibilităţii Bibliei - 01.Profetia implinita

De ce ar trebui sa creada cineva ca Biblia este de fapt adevarata? Nu s-ar putea ca Biblia sa fie un fals? Nu s-ar putea sa fie o carte veche de mitologii, plina cu scrieri fanteziste si totusi înselatoare? De ce as avea încredere în Biblie?


de Charlie H. Campbell (original article)
Acestea sunt întrebări pe care oamenii inteligenţi, critici şi gânditori, le pun în zilele noastre. Acestea sunt întrebările pe care eu obişnuiam să le pun despre Biblie. Noi trebuie ca şi creştini să fim în stare să răspundem la aceste întrebări

1 Petru 3:15
 • 15 Ci sfinţiţi în inimile voastre pe Hristos ca Domn.” Fiţi totdeauna gata să răspundeţi oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi; dar cu blândeţe şi teamă,
Deci, în acest material, doresc sa împartasesc cu voi câteva din dovezile care cred ca demonstreaza ca Biblia este cu adevarat ceea ce spune ca este – Cuvântul inspirat si credibil al lui Dumnezeu.

Ceea ce doresc este sa aduc în boxa martorilor, daca doriti, zece marturii sau dovezi care toate marturisesc acest adevar. Rugaciunea mea este ca daca esti deja un crestin, credinta ta în Biblie sa fie întarita, iar daca esti un sceptic, sa îti reconsideri scepticismul.

Prima marturie sau dovada a încrederii Bibliei este...

1. PROFETIA ÎMPLINITA

Profetia împlinita este ceva care deosebeste Biblia de orice alta carte religioasa. Exista 26 de carti religioase pe care oamenii credinciosi cred ca sunt de inspiratie divina (Vedele, Bhadvad-Gita, Mahabharata, Upanisadele, Coranul, Cartea Mormonilor, Tripitaka etc). Din aceste 26 de carti nici una, nici macar una, nu contine vreo profetie împlinita!

Biblia, este plina de sute de profetii specifice si detaliate care au fost scrise cu sute de ani înainte de împlinirea lor! De fapt, uimitor este faptul ca 27% din Biblie (mai mult de 1 din 4 versete) contine profetii predictive la vremea când au fost scrise. Iar autorii Bibliei nu au prezis niste lucruri vagi, ca Nostradam sau Jean Dixon (care apropo, s-a dovedit a nu avea dreptate în repetate rânduri), ci au foarte specifice. Luati în considerare cele peste 100 de profetii diferite, dar foarte specifice, facute cu privire la Mesia, despre care Vechiul Testament a profetit ca va veni.

Vechiul Testament a prevestit cu sute de ani înainte, detalii foarte specifice despre: stramosii lui Mesia, ca El se va naste din samânta lui Avraam
Geneza 12:1-3
 • 1 Domnul zisese lui Avram: „Ieşi din ţara ta, din rudenia ta şi din casa tatălui tău şi vino în ţara pe care ţi-o voi arăta.
 • 2 Voi face din tine un neam mare şi te voi binecuvânta; îţi voi face un nume mare şi vei fi o binecuvântare.
 • 3 Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta şi voi blestema pe cei ce te vor blestema; şi toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine.
Geneza 22:18

 • 18 Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânţa ta, pentru că ai ascultat de porunca Mea!
din semintia lui Iuda
Geneza 49:10
 • 10 Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui, până va veni Şilo, şi de El vor asculta popoarele.

din casa lui David
2 Samuel 7:12
 • 12 Când ţi se vor împlini zilele şi vei fi culcat cu părinţii tăi, Eu îţi voi ridica un urmaş după tine, care va ieşi din trupul tău, şi-i voi întări împărăţia.

 orasul unde se va naste
Mica 5:2
 • 2 „Şi tu, Betleeme Efrata, măcar că eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale lui Iuda, totuşi din tine Îmi va ieşi Cel ce va stăpâni peste Israel şi a cărui obârşie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veşniciei.”

 ca El va veni când Templu înca va fi în picioare
Maleahi 3:1
 • 1 „Iată, voi trimite pe solul Meu; el va pregăti calea înaintea Mea. Şi deodată va intra în Templul Său Domnul pe care-L căutaţi: Solul legământului pe care-L doriţi; iată că vine – zice Domnul oştirilor.

 ca se va naste dintr-o fecioara
Isaia 7:14
 • 14 De aceea, Domnul însuşi vă va da un semn: „Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naşte un Fiu şi-I va pune numele Emanuel.

ca va face minuni
Isaia 35:5-6
 • 5 Atunci se vor deschide ochii orbilor, se vor deschide urechile surzilor;
 • 6 atunci şchiopul va sări ca un cerb, şi limba mutului va cânta de bucurie; căci în pustiu vor ţâşni ape, şi în pustietate, pâraie;

ca va fi respins de poporul Sau
Psalmii 118:22
 • 20 Iată poarta Domnului: pe ea intră cei neprihăniţi.
 1 Petru 2:7
 • 7 Cinstea aceasta este, dar, pentru voi care aţi crezut! Dar pentru cei necredincioşi, „Piatra pe care au lepădat-o zidarii a ajuns să fie pusă în capul unghiului”,
 timpul exact în istorie când va muri (Daniel 9:24-26 – 483 de ani de la declaratia de reconstruire a orasului Ierusalim, din 445 î.Cr. – aceasta profetie s-a împlinit exact),
 • 24 Şaptezeci de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău şi asupra cetăţii tale celei sfinte, până la încetarea fărădelegilor, până la ispăşirea păcatelor, până la ispăşirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veşnice, până la pecetluirea vedeniei şi prorociei şi până la ungerea Sfântului sfinţilor.
 • 25 Să ştii, dar, şi să înţelegi că de la darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului până la Unsul, la Cârmuitorul, vor trece şapte săptămâni; apoi timp de şaizeci şi două de săptămâni, pieţele şi gropile vor fi zidite din nou, şi anume în vremuri de strâmtorare.
 • 26 După aceste şaizeci şi două de săptămâni, Unsul va fi stârpit, şi nu va avea nimic. Poporul unui domn care va veni va nimici cetatea şi Sfântul Locaş, şi sfârşitul lui va fi ca printr-un potop; este hotărât că războiul va ţine până la sfârşit, şi împreună cu el, şi pustiirile
 cum va muri
Psalmii 22:16-18
 • 16 Căci nişte câini mă înconjoară, o ceată de nelegiuiţi dau târcoale împrejurul meu, mi-au străpuns mâinile şi picioarele:
 • 17 toate oasele aş putea să mi le număr. Ei însă pândesc şi mă privesc;
 • 18 îşi împart hainele mele între ei şi trag la sorţi pentru cămaşa mea.
 Isaia 53
 • 1 Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut braţul Domnului?
 • 2 El a crescut înaintea Lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumuseţe, nici strălucire ca să ne atragă privirile, şi înfăţişarea Lui n-avea nimic care să ne placă.
 • 3 Dispreţuit şi părăsit de oameni, Om al durerii şi obişnuit cu suferinţa, era aşa de dispreţuit, că îţi întorceai faţa de la El, şi noi nu L-am băgat în seamă.
 • 4 Totuşi El suferinţele noastre le-a purtat, şi durerile noastre le-a luat asupra Lui, şi noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu şi smerit.
 • 5 Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.
 • 6 Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi, fiecare îşi vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor.
 • 7 Când a fost chinuit şi asuprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care-l duci la măcelărie şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund: n-a deschis gura.
 • 8 El a fost luat prin apăsare şi judecată. Dar cine din cei de pe vremea Lui a crezut că El fusese şters de pe pământul celor vii şi lovit de moarte pentru păcatele poporului meu?
 • 9 Groapa Lui a fost pusă între cei răi, şi mormântul Lui, la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârşise nicio nelegiuire şi nu se găsise niciun vicleşug în gura Lui.
 • 10 Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferinţă… Dar, după ce Îşi va da viaţa ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânţă de urmaşi, va trăi multe zile, şi lucrarea Domnului va propăşi în mâinile Lui.
 • 11 Va vedea rodul muncii sufletului Lui şi Se va înviora. Prin cunoştinţa Lui, Robul Meu cel neprihănit va pune pe mulţi oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu şi va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor.
 • 12 De aceea, Îi voi da partea Lui la un loc cu cei mari, şi va împărţi prada cu cei puternici, pentru că S-a dat pe Sine însuşi la moarte şi a fost pus în numărul celor fărădelege, pentru că a purtat păcatele multora şi S-a rugat pentru cei vinovaţi.
Zaharia 12:10
 • 10 Atunci voi turna peste casa lui David şi peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare şi de rugăciune, şi îşi vor întoarce privirile spre Mine, pe care L-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu, şi-L vor plânge amarnic cum plânge cineva pe un întâi născut.

 ca va învia din morti
Psalmii 16:10
 • 10 Căci nu vei lăsa sufletul meu în Locuinţa morţilor, nu vei îngădui ca preaiubitul Tău să vadă putrezirea.
 Faptele apostolilor 2:27-32
 • 27 căci nu-mi vei lăsa sufletul în Locuinţa morţilor şi nu vei îngădui ca sfântul Tău să vadă putrezirea.
 • 28 Mi-ai făcut cunoscut căile vieţii şi Mă vei umple de bucurie cu starea Ta de faţă.”
 • 29 Cât despre patriarhul David, să-mi fie îngăduit, fraţilor, să vă spun fără sfială că a murit şi a fost îngropat; şi mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi.
 • 30 Fiindcă David era proroc şi ştia că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmaşii săi pe scaunul lui de domnie,
 • 31 despre învierea lui Hristos a prorocit şi a vorbit el, când a zis că sufletul Lui nu va fi lăsat în Locuinţa morţilor şi trupul Lui nu va vedea putrezirea.
 • 32 Dumnezeu a înviat pe acest Isus, şi noi toţi suntem martori ai Lui.
 si mai sunt multe altele. Toate aceste profetii si sute de altele au fost împlinite literar.

Scepticul spune: “Poate crestinii au introdus aceste profetii în Vechiul Testament dupa ce Isus a trait.”

În nici-un caz! Cum stim? Astazi exista sute de manuscrise ale Vechiului Testament care sunt dinaintea nasterii lui Isus. Aceste copii stravechi ale Vechiului Testament, care dateaza din secolul 3 î.Cr., dovedesc ca aceste profetii cu privire la Mesia deja fusesera facute. În 1947 un copil cioban care îngrijea de oile tatalui sau în Qumram, la nord de Marea Moarta în Israel, a facut o descoperire uimitoare în timp ce cauta o oaie pierduta. Acolo în Qumram, într-o pestera care fusese neatinsa timp de aproape 2000 de ani, el a descoperit o colectie straveche de copii scrise de mâna ale Vechiului Testament. Aceste suluri au fost ascunse de Eseeni, o secta evreiasca ce traia în Qumram, cu 2000 de ani în urma. Aceste suluri si scrieri (cunoscute acum sub numele de Sulurile de la Marea Moarta) reprezinta fiecare carte din Vechiul Testament, cu exeptia cartii Estera, si sunt considerate una din cea mai mare descoperire ale timpurilor noastre. Dovezile manuscriptice, ca de exemplu sulul cartii Isaia care dateaza cu 100 de ani î.Cr., dovedesc fara îndoiala ca Vechiul Testament, cu multele sale profetii despre Mesia, a fost terminat cu mult înainte ca Isus sa se fi nascut.

Scepticul spune: „Cum stim ca Sulurile de Marea Moarta dateaza dinainte de Cristos?”

Echipe de oameni de stiinta au determinat vârsta manuscriselor prin examinarea a :
1. Vaselor de lut în care au fost descoperite aceste suluri,
2. Tesatura si modelul acestor manuscrise,
3. Forma caracterelor scrise,
4. Ortografia cuvintelor,
5. Monedele descoperite împreuna cu aceste manuscrise.

Scepticul spune: „Poate ca Isus nu a fost Mesia, ci doar unul care în mod accidental sau chiar intentionat a fost pus sa împlineasca aceste profetii.”

În primul rând, este greu sa gândim ca cineva ar porni sa împlineasa niste profetii care vor rezulta într-o viata scurta si o moarte chinuitoare pe o cruce. În al doilea rând, cum poate un om sa aleaga intentionat spita neamului în care sa se nasca, perioada în care sa se nasca si orasul în care sa se nasca? A fost împlinirea acestor profetii un accident?
Peter Stoner, un matematician si profesor de stiinta emerit la Westmont College, în cartea sa „Stiinta vorbeste” (Moody 1963), a calculat probabilitatile ca un singur om sa împlineasca doar 8 dintre profetiile care le-a împlinit Isus si i-a rezultat o improbabilitate matematica de 1 din 1017. Aceasta este o cifra uriasa! Una din 10 la puterea 17. Asta înseamna 1 urmat de 17 zerouri. Daca am avea 100 de catralioane de placi de gresie de dimensiunile 2,5 cm X 3,8 cm am putea acoperi fiecare centimetru patrat de uscat al planetei Pâmânt. Faptul ca aceste profetii si alte sute au fost împlinite chiar daca ele au fost spuse cu sute si chiar mii de ani înainte de împlinirea lor, este o dovada puternica ca Dumnezeu, care este atotstiutor si atotputernic, a orchestrat împlinirea Bibliei.

O carte buna care discuta aceste profetii împlinite este „Toate profetiile Bibliei” („Every Prophecy of the Bible”) scrisa de Dr. John Walvoord. Ea prezinta împlinirea a aproape 1000 de profetii biblice.

Deci, avem dovada numarul unu: profetia împlinita, care este o marturie uimitoare a originii divine si a credibilitatii Bibliei. Nici o alta scriere religioasa nu este în stare sa dovedeasca afirmatiile sale de a fi divin inspirate si dovedite cu astfel de dovezi supranaturale.

Numai Dumnezeul Bibliei cunoaste sfârsitul de la început: „Eu sunt Dumnezeu si nu este altul ca Mine! Eu fac cunoscut mai dinainte sfârsitul si, din vremuri stravechi, descopar lucrurile care înca nu s-au întâmplat…”
Isaia 46:9-10
 • 9 Aduceţi-vă aminte de cele petrecute în vremurile străbune; căci Eu sunt Dumnezeu, şi nu este altul, Eu sunt Dumnezeu, şi nu este niciunul ca Mine.
 • 10 Eu am vestit de la început ce are să se întâmple şi cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic: „Hotărârile Mele vor rămâne în picioare şi Îmi voi aduce la îndeplinire toată voia Mea.
Cititi si :

Niciun comentariu:

 

Social Icons

 
Blogger Templates