Ads 468x60px

miercuri, 15 ianuarie 2014

Dovezi uimitoare ale credibilităţii Bibliei - 07.Corectitudinea Bibliei despre esecurile autorilor si eroilor sai

7. CORECTITUDINEA BIBLIEI DESPRE ESECURILE AUTORILOR SI EROILOR SAI


Franchetea Bibliei cu privire la pacatele si esecurile autorilor ei, este al saptelea motiv pentru care eu cred ca Biblia este o lucrare sincera. Corectitudinea ei la acest capitol este absolut unica între toate cartile religioase. Spre deosebire de autorii altor scrieri religioase, autorii Bibliei nu au cautat sa se puna într-o lumina favorabila sau sa se înalte pe ei însisi deloc! De fapt, ei au marturisit de buna voie ca au fost pur si simplu niste oameni pacatosi si obisnuiti. Sa luam în considerare unele din esecurile si caderile pe care scriitorii Bibliei ni le spun.
Citim despre Noe care s-a îmbatat la scurt timp dupa ce a iesit din corabie
Geneza 9:21
 • 21 A băut vin, s-a îmbătat şi s-a dezgolit în mijlocul cortului său.
 Avraam care a mintit (mai mult decât odata) despre Sara care era sotia sa
Geneza 12:13
 • 13 Spune, rogu-te, că eşti sora mea, ca să-mi meargă bine din pricina ta, şi sufletul meu să trăiască datorită ţie.”
Geneza 20:2
 • 2 Avraam zicea despre Sara, nevasta sa: „Este sora mea!” S-a temut să spună că este nevasta sa, ca să nu-l omoare oamenii din cetate, din pricina ei. Abimelec, împăratul Gherarului, a trimis şi a luat pe Sara.
 izbucnirea mâniei lui Moise, a felului cum el nu L-a cinstit pe Dumnezeu înaintea oamenilor si astfel nu i s-a permis sa intre în Tara Promisa
 Numeri 20:10-11
 • 10 Moise şi Aaron au chemat adunarea înaintea stâncii. Şi Moise le-a zis: „Ascultaţi, răzvrătiţilor! Vom putea noi oare să vă scoatem apă din stânca aceasta?”
 • 11 Apoi Moise a ridicat mâna şi a lovit stânca de două ori cu toiagul. Şi a ieşit apă din belşug, aşa încât a băut şi adunarea, şi au băut şi vitele.
 respingerea Israelului fata de Dumnezeu în numeroase ocazii (de vazut exemplele din cartea Judecatori); adulterul lui David si uciderea ulterioara a lui Urie
 2 Samuel 11
 • 1 În anul următor, pe vremea când porneau împăraţii la război, David a trimis pe Ioab, cu slujitorii lui şi tot Israelul, să pustiască ţara lui Amon şi să împresoare Raba. Dar David a rămas la Ierusalim.
 • 2 Într-o după amiază spre seară, David s-a sculat de pe pat; şi pe când se plimba pe acoperişul casei împărăteşti, a zărit de acolo o femeie care se scălda şi care era foarte frumoasă la chip.
 • 3 David a întrebat cine este femeia aceasta, şi i-au spus: „Este Bat-Şeba, fata lui Eliam, nevasta lui Urie, hetitul.”
 • 4 Şi David a trimis nişte oameni s-o aducă. Ea a venit la el, şi el s-a culcat cu ea. După ce s-a curăţat de necurăţia ei, ea s-a întors acasă.
 • 5 Femeia a rămas însărcinată şi a trimis vorbă lui David, zicând: „Sunt însărcinată.”
 • 6 Atunci David a trimis următoarea poruncă lui Ioab: „Trimite-mi pe Urie, hetitul.” Şi Ioab a trimis pe Urie la David.
 • 7 Urie a venit la David, care l-a întrebat despre starea lui Ioab, despre starea poporului şi despre mersul războiului.
 • 8 Apoi David a zis lui Urie: „Coboară-te acasă şi spală-ţi picioarele.” Urie a ieşit din casa împărătească şi a fost urmat de un dar din partea împăratului.
 • 9 Dar Urie s-a culcat la poarta casei împărăteşti, cu toţi slujitorii stăpânului său, şi nu s-a coborât acasă la el.
 • 10 Au dat de ştire lui David despre aceasta şi i-au spus: „Urie nu s-a coborât la el acasă.” Şi David a zis lui Urie: „Nu vii tu oare din călătorie? Pentru ce nu te-ai coborât acasă?”
 • 11 Urie a răspuns lui David: „Chivotul şi Israel şi Iuda locuiesc în corturi, domnul meu Ioab şi slujitorii domnului meu sunt tăbărâţi în câmp, şi eu să intru în casă să mănânc şi să beau şi să mă culc cu nevasta mea!? Viu eşti tu şi viu este sufletul tău, că nu voi face lucrul acesta.”
 • 12 David a zis lui Urie: „Mai rămâi şi astăzi aici, şi mâine îţi voi da drumul.” Şi Urie a rămas la Ierusalim în ziua aceea şi a doua zi.
 • 13 David l-a poftit să mănânce şi să bea cu el şi l-a îmbătat; şi seara Urie a ieşit şi s-a culcat cu slujitorii stăpânului său, dar nu s-a coborât acasă.
 • 14 A doua zi dimineaţa, David a scris o scrisoare lui Ioab şi a trimis-o prin Urie.
 • 15 În scrisoarea aceasta scria: „Puneţi pe Urie în locul cel mai greu al luptei şi trageţi-vă înapoi de la el, ca să fie lovit şi să moară.”
 • 16 Ioab, împresurând cetatea, a pus pe Urie în locul pe care-l ştia apărat de ostaşi viteji.
 • 17 Oamenii din cetate au făcut o ieşire şi s-au bătut împotriva lui Ioab; au căzut mulţi din popor, din slujitorii lui David, şi a fost ucis şi Urie, hetitul.
 • 18 Ioab a trimis un sol să istorisească lui David tot ce se petrecuse în luptă.
 • 19 Şi a dat solului următoarea poruncă: „Când vei isprăvi de istorisit împăratului toate amănuntele luptei,
 • 20 poate că se va mânia şi va zice: „Pentru ce v-aţi apropiat de cetate să luptaţi împotriva ei? Nu ştiaţi că se aruncă săgeţi din vârful zidului?
 • 21 Cine a omorât pe Abimelec, fiul lui Ierubeşet? Nu o femeie, care a aruncat peste el din vârful zidului o piatră de moară, şi n-a murit el la Tebeţ? Pentru ce v-aţi apropiat de zid?” Atunci să-i spui: „A murit şi robul tău Urie, hetitul.”
 • 22 Solul a plecat; şi, la sosire, a istorisit lui David tot ce-i poruncise Ioab.
 • 23 Solul a zis lui David: „Oamenii aceia au fost mai tari decât noi; făcuseră o ieşire împotriva noastră în câmp şi i-am dat înapoi până la intrarea porţii,
 • 24 dar arcaşii au tras de pe vârful zidului asupra slujitorilor tăi, şi mulţi din slujitorii împăratului au fost ucişi, şi a murit şi robul tău Urie, hetitul.”
 • 25 David a zis solului: „Iată ce să spui lui Ioab: „Nu te munci pentru întâmplarea aceasta, căci sabia doboară când pe unul când pe altul; bate cetatea cu putere, dărâm-o. Şi tu îmbărbătează-l!”
 • 26 Nevasta lui Urie a aflat că bărbatul ei murise şi a plâns pe bărbatul ei.
 • 27 După ce au trecut zilele de jale, David a trimis s-o ia şi a primit-o în casa lui. Ea i-a fost nevastă şi i-a născut un fiu. Fapta lui David n-a plăcut Domnului.

cearta ucenicilor despre cine sa fie cel mai mare dintre ei
Luca 22:24
 • 24 Între apostoli s-a iscat şi o ceartă, ca să ştie care din ei avea să fie socotit ca cel mai mare.
 lepadarea de Domnul a lui Petru
Matei 26:72
 • 72 El s-a lepădat iarăşi, cu un jurământ, şi a zis: „Nu cunosc pe Omul acesta!”
 si teama sa de a fi vazut ca sta la masa cu cei dintre Neamuri
Galateni 2:11-12
 • 11 Dar, când a venit Chifa în Antiohia, i-am stat împotrivă, în faţă, căci era de osândit.
 • 12 În adevăr, înainte de venirea unora de la Iacov, el mânca împreună cu Neamurile; dar, când au venit ei, s-a ferit şi a stat deoparte, de teama celor tăiaţi împrejur.
adormirea ucenicilor când Isus le-a cerut sa se roage cu El
Marcu 14:32-41
 • 32 S-au dus apoi într-un loc îngrădit, numit Ghetsimani. Şi Isus a zis ucenicilor Săi: „Şedeţi aici până Mă voi ruga.”
 • 33 A luat cu El pe Petru, pe Iacov şi pe Ioan şi a început să Se înspăimânte şi să Se mâhnească foarte tare.
 • 34 El le-a zis: „Sufletul Meu este cuprins de o întristare de moarte; rămâneţi aici şi vegheaţi!”
 • 35 Apoi a mers puţin mai înainte, S-a aruncat la pământ şi Se ruga ca, dacă este cu putinţă, să treacă de la El ceasul acela.
 • 36 El zicea: „Ava – adică: Tată – Ţie toate lucrurile Îţi sunt cu putinţă; depărtează de la Mine paharul acesta! Totuşi, facă-se nu ce voiesc Eu, ci ce voieşti Tu.”
 • 37 Şi a venit la ucenici, pe care i-a găsit dormind. Şi a zis lui Petru: „Simone, tu dormi? Un ceas n-ai fost în stare să veghezi?
 • 38 Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios.”
 • 39 S-a dus iarăşi şi S-a rugat, zicând aceleaşi cuvinte.
 • 40 Apoi S-a întors din nou şi i-a găsit dormind; pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn. Ei nu ştiau ce să-I răspundă.
 • 41 În sfârşit, a venit a treia oară şi le-a zis: „Dormiţi de acum şi odihniţi-vă! Destul! A venit ceasul! Iată că Fiul omului este dat în mâinile păcătoşilor.
Pavel care marturiseste ca era un „nenorocit”
 Romani 7:24
 • 24 O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte…?
 si cel mai mare dintre pacatosi
1 Timotei 1:15
 • 15 O, adevărat şi cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice: „Hristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoşi”, dintre care cel dintâi sunt eu.
cearta lui Pavel cu Barnaba pentru ca Marcu sa i se permita sa mearga cu ei mai departe în misiune
 Faptele apostolilor 15:38-39
 • 38 dar Pavel socotea că nu este bine să ia cu ei pe acela care îi părăsise din Pamfilia şi nu-i însoţise în lucrarea lor.
 • 39 Neînţelegerea aceasta a fost destul de mare, ca să-i facă să se despartă unul de altul. Barnaba a luat cu el pe Marcu şi a plecat cu corabia la Cipru.
Vi se par aceste lucruri ca fiind inventate de autorii Bibliei ca sa se înalte pe ei însisi? În niciun caz! Franchetea autorilor cu privire la aceste detalii ma ajuta sa cred ca acesti oameni erau sinceri cu privire la lucrurile despre care au scris. Mai adaugam la aceasta a saptea dovada si faptul ca acesti oameni au daruit lumii cel mai înalt standard de conduita pe care lumea l-a vazut vreodata, si prin asta nu facem decât sa întarim pledoaria noastra.


Cititi si :

Niciun comentariu:

 

Social Icons

 
Blogger Templates