Ads 468x60px

vineri, 17 ianuarie 2014

Dovezi uimitoare ale credibilităţii Bibliei - 08.Bunavointa ucenicilor lui Isus sa sufere

8. BUNAVOINTA UCENICILOR LUI ISUS SA SUFERE


Ucenicii au murit unul câte unul, suferind si murind ca martiri pentru credinta lor ferma si pentru predicarea învierii lui Isus ca fiind un fapt istoric abslolut!
 • Istorici ca Flavius Iosifus, Eusebiu si altii ne spun ca Matei a murit junghiat cu sabia într-un oras din Etiopia. 
 • Marcu a murit în Alexandria, în nordul Egiptului, dupa ce a fost târât cu cruzime pe strazile orasului. 
 • Luca a fost spânzurat de un maslin undeva pe tarâmul Greciei. 
 • Iacov a fost decapitat în Ierusalim. 
 • Iacov cel Mic (asa cum este numic în Marcu 15:40) a fost aruncat de pe un loc înalt al Templului.
 • 40 Acolo erau şi nişte femei care priveau de departe. Printre ele erau Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacov cel mic şi a lui Iose, şi Salome,
 • Filip a fost spânzurat de un stâlp la Hieropolis, în provincia Frigia.
 •  Bartolomeu a fost jupuit de viu. 
 • Andrei a fost legat de o cruce si lasat sa moara. 
 • Iuda a fost omorât cu sageti. 
 • Matia (apostolul ales în locul lui Iuda) a fost mai întâi batut cu pietre si apoi decapitat. 
 • Barnaba a fost omorât cu pietre de evreii de la Salonic. 
 • Pavel, care a fost la început un dusman al lui Cristos (Faptele apostolilor 9) dupa o multime de torturi si persecutii, a fost în final decapitat în Roma.
 • 1 Dar Saul sufla încă ameninţarea şi uciderea împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot
 • 2 şi i-a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, ca, dacă va găsi pe unii umblând pe Calea credinţei, atât bărbaţi, cât şi femei, să-i aducă legaţi la Ierusalim.
 • 3 Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui.
 • 4 El a căzut la pământ şi a auzit un glas care-i zicea: „Saule, Saule, pentru ce Mă prigoneşti?”
 • 5 „Cine eşti Tu, Doamne?”, a răspuns el. Şi Domnul a zis: „Eu sunt Isus pe care-L prigoneşti. Ţi-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un ţepuş.”
 • 6 Tremurând şi plin de frică, el a zis: „Doamne, ce vrei să fac?” „Scoală-te”, i-a zis Domnul, „intră în cetate, şi ţi se va spune ce trebuie să faci.”
 • 7 Oamenii care-l însoţeau au rămas încremeniţi; auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni.
 • 8 Saul s-a sculat de la pământ; şi, măcar că ochii îi erau deschişi, nu vedea nimic. L-au luat de mâini şi l-au dus în Damasc.
 • 9 Trei zile n-a văzut şi n-a mâncat, nici n-a băut nimic.
 • 10 În Damasc era un ucenic, numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: „Anania!” „Iată-mă Doamne”, a răspuns el.
 • 11 Şi Domnul i-a zis: „Scoală-te, du-te pe uliţa care se cheamă „Dreaptă” şi caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars. Căci iată, el se roagă;
 • 12 şi a văzut în vedenie pe un om, numit Anania, intrând la el şi punându-şi mâinile peste el, ca să-şi capete iarăşi vederea.”
 • 13 „Doamne”, a răspuns Anania, „am auzit de la mulţi despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinţilor Tăi în Ierusalim;
 • 14 ba şi aici are puteri din partea preoţilor celor mai de seamă, ca să lege pe toţi care cheamă Numele Tău.”
 • 15 Dar Domnul i-a zis: „Du-te, căci el este un vas pe care l-am ales, ca să ducă Numele Meu înaintea Neamurilor, înaintea împăraţilor şi înaintea fiilor lui Israel;
 • 16 şi îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru Numele Meu.”
 • 17 Anania a plecat; şi, după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul şi a zis: „Frate Saule, Domnul Isus, care ţi S-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimis ca să capeţi vederea şi să te umpli de Duhul Sfânt.”
 • 18 Chiar în clipa aceea, au căzut de pe ochii lui un fel de solzi; şi el şi-a căpătat iarăşi vederea. Apoi s-a sculat şi a fost botezat.
 • 19 După ce a mâncat, a prins iarăşi putere. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc.
 • 20 Şi îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Isus este Fiul lui Dumnezeu.
 • 21 Toţi cei ce-l ascultau rămâneau uimiţi şi ziceau: „Nu este el acela care făcea prăpăd în Ierusalim printre cei ce chemau Numele acesta? Şi n-a venit el aici ca să-i ducă legaţi înaintea preoţilor celor mai de seamă?”
 • 22 Totuşi Saul se întărea din ce în ce mai mult şi făcea de ruşine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Isus este Hristosul.
 • Petru a fost crucficat (asa cum Isus i-a spus în Ioan 21)în Roma.
 • 15 După ce au prânzit, Isus a zis lui Simon Petru: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti tu mai mult decât aceştia?” „Da, Doamne”, I-a răspuns Petru, „ştii că Te iubesc.” Isus i-a zis: „Paşte mieluşeii Mei.”
 • 16 I-a zis a doua oară: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti?” „Da, Doamne”, I-a răspuns Petru, „ştii că Te iubesc.” Isus i-a zis: „Paşte oiţele Mele.”
 • 17 A treia oară i-a zis Isus: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti?” Petru s-a întristat că-i zisese a treia oară: „Mă iubeşti?” şi I-a răspuns: „Doamne, Tu toate le ştii; ştii că Te iubesc.” Isus i-a zis: „Paşte oile Mele!
 • 18 Adevărat, adevărat îţi spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai şi te duceai unde voiai; dar când vei îmbătrâni, îţi vei întinde mâinile, şi altul te va încinge şi te va duce unde nu vei voi.”
 • 19 A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Şi, după ce a vorbit astfel, i-a zis: „Vino după Mine.”
 • 20 Petru s-a întors şi a văzut venind după ei pe ucenicul pe care-l iubea Isus, acela care la Cină se rezemase pe pieptul lui Isus şi zisese: „Doamne, cine este cel ce Te vinde?”
 • 21 Petru s-a uitat la el şi a zis lui Isus: „Doamne, dar cu acesta ce va fi?”
 • 22 Isus i-a răspuns: „Dacă vreau ca el să rămână până voi veni Eu, ce-ţi pasă ţie? Tu vino după Mine!”
 • 23 Din pricina aceasta a ieşit zvonul printre fraţi că ucenicul acela nu va muri deloc. Însă Isus nu zisese lui Petru că nu va muri deloc, ci: „Dacă vreau ca el să rămână până voi veni Eu, ce-ţi pasă ţie?”
 • 24 Ucenicul acesta este cel ce adevereşte aceste lucruri şi care le-a scris. Şi ştim că mărturia lui este adevărată.
 • 25 Mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Isus, care, dacă s-ar fi scris cu de-amănuntul, cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărţile care s-ar fi scris. Amin.
 • Toma, fostul sceptic al învierii lui Isus (Ioan 20:28) a fost înjunghiat cu o lance, la Coromandel, în estul Indiei (Indonezia) datorita predicarii evangheliei.
 • 28 Drept răspuns, Toma I-a zis: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!”
Ucenicii au pecetluit marturia lor ca Cristos este viu cu însasi sângele lor. Ei au coborât în mormintele lor afirmând ca evenimentele care la care ei au fost martori, s-au întâmplat de fapt. Îmi este greu sa cred ca acesti oameni au mintit. Oamenii poate ca sunt gata sa moara pentru ceva care ei cred ca este adevarat, dar nimeni nu este gata sa moara pentru ceva care stiu ca este o minciuna!
Daca a stiut cineva ca Isus a fost viu dupa învierea Sa, acestia au fost ucenicii Lui. Ei au fost într-o pozitie istorica unica care le-a permis sa stie daca ce spuneau ei era adevarat sau nu. Ei de fapt au trait în Israel, în timpul în care Isus a trait si a înviat din morti. Ei au fost acolo!


Cititi si :

Niciun comentariu:

 

Social Icons

 
Blogger Templates