Ads 468x60px

sâmbătă, 23 noiembrie 2013

Duhul Sfant in Vechiul Testament 

1.       Personalitatea si Dumnezeirea Duhului Sfant se vad din insusirile aratate despre El si din lucrarile Sale.2.       El este descoperit ca participand la lucrarea creatiei si deci este atotputernic

Geneza 1:2

·  2 Pământul era pustiu şi gol; peste faţa adâncului de ape era întuneric, şi Duhul lui Dumnezeu Se mişca pe deasupra apelor.


Iov 26:13

·  13 Suflarea Lui înseninează cerul, mâna Lui străpunge şarpele fugar.

Iov 33:4

·  4 Duhul lui Dumnezeu m-a făcut, şi suflarea Celui Atotputernic îmi dă viaţă.

Psalmul 104:30

·  30 Îţi trimiţi Tu suflarea, ele sunt zidite, şi înnoieşti astfel faţa pământului.

Atotprezent

Psalmul 139:7

·  7 Unde mă voi duce departe de Duhul Tău şi unde voi fugi departe de faţa Ta?

Apoi este aratat luptandu-Se cu oamenii robiti de pacat

Geneza 6:3

·  3 Atunci Domnul a zis: „Duhul Meu nu va rămâne pururi în om, căci şi omul nu este decât carne păcătoasă: totuşi zilele lui vor fi de o sută douăzeci de ani.”

Luminind

Iov 32:8

·  8 Dar, de fapt, în om, duhul, suflarea Celui Atotputernic, dă priceperea.

Inzestrand cu indemnari constructive

Exodul 28:3

·  3 Vorbeşte cu toţi cei destoinici, cărora le-am dat un duh de pricepere, să facă veşmintele lui Aaron, ca să fie sfinţit şi să-Mi împlinească slujba de preot.

Exodul 31:3

·  3 L-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu, i-am dat un duh de înţelepciune, pricepere şi ştiinţă pentru tot felul de lucrări,

Dand puterea fizica

Judecatari 14:6,19

·  6 Duhul Domnului a venit peste Samson; şi, fără să aibă ceva în mână, Samson a sfâşiat pe leu cum se sfâşie un ied. N-a spus tatălui său şi mamei sale ce făcuse.
·  19 Duhul Domnului a venit peste el, şi s-a coborât la Ascalon. Acolo a ucis treizeci de oameni, le-a luat hainele şi a dat hainele de schimb celor ce dezlegaseră ghicitoarea. Era aprins de mânie şi s-a suit la casa tatălui său.

Dand posibilitatea oamenilor sa primeasca si sa arate descoperirile divine

Numeri 11:25

·  25 Domnul S-a coborât în nor şi a vorbit lui Moise; a luat din Duhul care era peste el şi L-a pus peste cei şaptezeci de bătrâni. Şi, de îndată ce Duhul S-a aşezat peste ei, au început să prorocească; dar după aceea n-au mai prorocit.

Zaharia 4:6

·  6 Atunci el a luat din nou cuvântul şi mi-a zis: „Acesta este cuvântul Domnului către Zorobabel şi sună astfel: „Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu – zice Domnul oştirilor!


3.       El este numit sfant


Psalmul 51:11

·  11 Nu mă lepăda de la faţa Ta şi nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt.

Bun

Psalmul 143:10

·  10 Învaţă-mă să fac voia Ta, căci Tu eşti Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă!

Duhul judecatii

Isaia 4:4

·  4 După ce va spăla Domnul murdăriile fiicelor Sionului şi va curăţa Ierusalimul de vinovăţia de sânge din mijlocul lui, cu duhul judecăţii şi cu duhul nimicirii,

Duhul Domnului, de intelepciune, intelegere, sfatuire, putere, cunostinta, frica de Domnul

Isaia 11:2

·  2 Duhul Domnului Se va odihni peste El, duh de înţelepciune şi de pricepere, duh de sfat şi de tărie, duh de cunoştinţă şi de frică de Domnul.

Si de har, de implorare

Zaharia 12:10

·  10 Atunci voi turna peste casa lui David şi peste locuitorii Ierusalimului un duh de îndurare şi de rugăciune, şi îşi vor întoarce privirile spre Mine, pe care L-au străpuns. Îl vor plânge cum plânge cineva pe singurul lui fiu, şi-L vor plânge amarnic cum plânge cineva pe un întâi născut.


4.       In Vechiul Testament Duhul Sfant actioneaza in suveranitate, venind asupra oamenilor sau chiar asupra unui animal mut, dupa cum voieste El


Numeri 22:23-30

·  23 Măgăriţa a văzut pe Îngerul Domnului stând în drum cu sabia scoasă din teacă în mână, s-a abătut din drum şi a luat-o pe câmp. Balaam şi-a bătut măgăriţa ca s-o aducă la drum.
·  24 Îngerul Domnului S-a aşezat într-o cărare dintre vii, şi de fiecare parte a cărării era câte un zid.
·  25 Măgăriţa a văzut pe Îngerul Domnului; s-a strâns spre zid şi a strâns piciorul lui Balaam de zid. Balaam a bătut-o din nou.
·  26 Îngerul Domnului a trecut mai departe şi S-a aşezat într-un loc unde nu era chip să te întorci nici la dreapta, nici la stânga.
·  27 Măgăriţa a văzut pe Îngerul Domnului şi s-a culcat sub Balaam. Balaam s-a aprins de mânie şi a bătut măgăriţa cu un băţ.
·  28 Domnul a deschis gura măgăriţei, şi ea a zis lui Balaam: „Ce ţi-am făcut, de mai bătut de trei ori?”
·  29 Balaam a răspuns măgăriţei: „Pentru că ţi-ai bătut joc de mine; dacă aş avea o sabie în mână, te-aş ucide pe loc.”
·  30 Măgăriţa a zis lui Balaam: „Nu sunt eu oare măgăriţa ta pe care ai călărit în tot timpul până în ziua de azi? Am eu oare obicei să-ţi fac aşa?” Şi el a răspuns: „Nu.”

Nu sunt mentionate conditii (ca in Noul Testament), potrivit carora cineva sa poate primi Duhul. Locuirea si ramanerea pentru totdeauna a Duhului in fiecare credincios este o binecuvantare specifica Noului Testament, ca urmare a mortii si invierii lui Hristos

Ioan 7:39

·  39 Spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care aveau să-L primească cei ce vor crede în El. Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit.

Ioan 16:7

·  7 Totuşi vă spun adevărul: vă este de folos să Mă duc; căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul nu va veni la voi; dar, dacă Mă duc, vi-L voi trimite.

Faptele Apostolilor 2:23

·  23 pe Omul acesta, dat în mâinile voastre, după sfatul hotărât şi după ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu, voi L-aţi răstignit şi L-aţi omorât prin mâna celor fărădelege.

Galateni 3:1-6

·  1 O, galateni nechibzuiţi! Cine v-a fermecat pe voi, înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Isus Hristos ca răstignit?
·  2 Iată numai ce voiesc să ştiu de la voi: prin faptele Legii aţi primit voi Duhul ori prin auzirea credinţei?
·  3 Sunteţi aşa de nechibzuiţi? După ce aţi început prin Duhul, vreţi acum să sfârşiţi prin firea pământească?
·  4 În zadar aţi suferit voi atât de mult? Dacă în adevăr, e în zadar!
·  5 Cel ce vă dă Duhul şi face minuni printre voi le face oare prin faptele Legii sau prin auzirea credinţei?
·  6 Tot aşa şi „Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi credinţa aceasta i-a fost socotită ca neprihănire.”


5.       Vechiul Testament contine prorocii ale unei viitoare revarsari a Duhului peste Israel


Ezechiel 37:14

·  14 Voi pune Duhul Meu în voi, şi veţi trăi; vă voi aşeza iarăşi în ţara voastră, şi veţi şti că Eu, Domnul, am vorbit şi am şi făcut, zice Domnul.”

Ezechiel 39:29

·  29 şi nu le voi mai ascunde faţa Mea, căci voi turna Duhul Meu peste casa lui Israel, zice Domnul Dumnezeu.”

Si peste „orice faptura”

Ioel 2:28-29

·  28 După aceea voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fiii şi fiicele voastre vor proroci, bătrânii voştri vor visa vise, şi tinerii voştri vor avea vedenii.
·  29 Chiar şi peste robi şi peste roabe voi turna Duhul Meu în zilele acelea.

Asteptarea lui Israel era deci dubla: a veniri Mesiei-Emanuel si a unei astfel de revarsari a Duhului, cum au aratat prorocii.
Trimiteți un comentariu
 

Social Icons

 
Blogger Templates