Ads 468x60px

vineri, 22 martie 2013

03 - Isus Hristos - Fiul lui Dumnezeu         Crestinismul se deosebeste de toate religiile pentru ca este mai mult decat o religie – este viata Fiului lui Dumnezeu traita in om. Hristos este crestinismul si crestinismul este Hristos. El este subiectul suprem al fiecarei carti din Noul Testament si implineste toate promisiunile lui Dumnezeu din Vechiul Testament, de la intrupare pana la cea de-a doua Sa venire ca “Domn al Domnilor si Imparat al Imparatilor”
Apocalipsa 17:14
Ei se vor război cu Mielul; dar Mielul îi va birui, pentru că El este Domnul domnilor şi Împăratul împăraţilor. Şi cei chemaţi, aleşi şi credincioşi, care sunt cu El, de asemenea, îi vor birui.”


       El este Dumnezeu-om, Hristos Isus ridicat in glorie deasupra tuturor fiintelor, avand “toata autoritatea in cer si pe pamant”
Matei 28:18
Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ.

          In timpul lucrarii Sale pe pamant, El a declarant ca este Dumnezeu venit in trup omenesc. El este tot ceea ce a sustinut ca este
Apocalipsa 1:8
„Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul”, zice Domnul Dumnezeu, „Cel ce este, Cel ce era şi Cel ce vine, Cel Atotputernic.”

Inainte de a se putea pune la indoiala afirmatiile Sale, sunt cateva lucruri care trebuie luate in consideratie:
-          Nasterea Sa dintr-o fecioara;
-          Viata Sa sfanta, fara pacat;
-          Minunile Sale;
-          Moartea Sa ca jertfa de ispasire;
-          Invierea Lui in trup.
I.                    Divinitatea lui Isus Hristos
Ioan 1:1
La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.

Divinitatea lui Isus Hristos sau natura Sa dumnezeiasca este bine dovedita in Noul Testament. Iata cateva fapte:
1.       El este numit Dumnezeu de apostolul Ioan
Ioan 1:1
La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.
2.       El este numit Dumnezeu de apostolul Toma
Ioan 20:28

Drept răspuns, Toma I-a zis: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!”
3.       El este numit Dumnezeu de Dumnezeu-Tatal
Evrei 1:8

pe când Fiului I-a zis: „Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci; toiagul domniei Tale este un toiag de dreptate;
4.       El a sustinut ca este Dumnezeu prin aceea ca a fost cu Tatal inainte de facerea lumii
Ioan 17:5

Şi acum, Tată, proslăveşte-Mă la Tine însuţi cu slava pe care o aveam la Tine, înainte de a fi lumea.

5.       El a sustinut ca este Dumnezeu prin aceea ca a fost inaintea de Avraam “Avraam a saltat de bucurie ca are sa vada ziua Mea…”
Ioan 8:51-59

·  51 Adevărat, adevărat vă spun că, dacă păzeşte cineva Cuvântul Meu, în veac nu va vedea moartea.”

·  52 „Acum”, I-au zis iudeii, „vedem bine că ai drac; Avraam a murit, prorocii, de asemenea, au murit, şi Tu zici: „Dacă păzeşte cineva Cuvântul Meu, în veac nu va gusta moartea.”

·  53 Doar n-ai fi Tu mai mare decât părintele nostru Avraam, care a murit? Şi decât prorocii, care, de asemenea, au murit? Cine Te crezi Tu că eşti?”

·  54 Isus a răspuns: „Dacă Mă slăvesc Eu însumi, slava Mea nu este nimic; Tatăl Meu Mă slăveşte, El, despre care voi ziceţi că este Dumnezeul vostru;

·  55 şi totuşi nu-L cunoaşteţi. Eu Îl cunosc bine; şi dacă aş zice că nu-L cunosc, aş fi şi Eu un mincinos ca voi. Dar Îl cunosc şi păzesc Cuvântul Lui.

·  56 Tatăl vostru Avraam a săltat de bucurie că are să vadă ziua Mea: a văzut-o şi s-a bucurat.”

·  57 „N-ai nici cincizeci de ani”, I-au zis iudeii, „şi ai văzut pe Avraam!”

·  58 Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că mai înainte ca să se nască Avraam, sunt Eu.”
·  59 La auzul acestor vorbe, au luat pietre ca să arunce în El. Dar Isus S-a ascuns şi a ieşit din Templu, trecând prin mijlocul lor. Şi aşa a plecat din Templu.

6.       El a primit inchinare, si se stie ca numai lui Dumnezeu trebuie sa I te inchini
Matei 14:33

Cei ce erau în corabie au venit de s-au închinat înaintea lui Isus şi I-au zis: „Cu adevărat, Tu eşti Fiul lui Dumnezeu!”

Ingerii nu primesc inchinare
Apocalipsa 22:8-9

·  8 Eu, Ioan, am auzit şi am văzut lucrurile acestea. Şi, după ce le-am auzit şi le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului care mi le arăta, ca să mă închin lui.

·  9 Dar el mi-a zis: „Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună-slujitor cu tine şi cu fraţii tăi, prorocii, şi cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu.”
    Omul nu primeste inchinare
Faptele Apostolilor 10:25-26

·  25 Când era să intre Petru, Corneliu, care-i ieşise înainte, s-a aruncat la picioarele lui şi i s-a închinat.

·  26 Dar Petru l-a ridicat şi a zis: „Scoală-te, şi eu sunt om!”

7.      El iarta pacatul
Marcu 2:5-11

·  5 Când le-a văzut Isus credinţa, a zis slăbănogului: „Fiule, păcatele îţi sunt iertate!”

·  6 Unii din cărturari, care erau de faţă, se gândeau în inimile lor:

·  7 „Cum vorbeşte Omul acesta astfel? Huleşte! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu?”

·  8 Îndată, Isus a cunoscut, prin duhul Său, că ei gândeau astfel în ei şi le-a zis: „Pentru ce aveţi astfel de gânduri în inimile voastre?

·  9 Ce este mai lesne: a zice slăbănogului: „Păcatele îţi sunt iertate”, ori a zice: „Scoală-te, ridică-ţi patul şi umblă”?

·  10 Dar, ca să ştiţi că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele,

·  11 „Ţie îţi poruncesc”, a zis El slăbănogului, „scoală-te, ridică-ţi patul şi du-te acasă.”

Numai Dumnezeu poate ierta pacatul.
8.      El este Creatorul si Facatorul tuturor lucrurilor
Coloseni 1:16

Pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute: fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin El şi pentru El.

9.      El este Sustinatorul tuturor lucrurilor
Evrei 1:3

El, care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui şi care ţine toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curăţarea păcatelor şi a şezut la dreapta Măririi în locurile preaînalte,

Numai Dumnezeu poate guverna universul.
10.  El a sustinut ca are:”toata puterea in cer si pe pamant”
Matei 28:18

Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ.

Numai Dumnezeu are toata puterea.
11.  El a umblat pe toata apa Marii Galileii. Vanturile si valurile mortii. El i-a redat vederea orbului si auzul surdului. A transformat apa in vin si a hranit cinci mii de barbati cu merindele unui baietel.


II.                Natura omeneasca a lui Isus Hristos
Romani 1:3-4

·  3 Ea priveşte pe Fiul Său, născut din sămânţa lui David, în ce priveşte trupul,

           ·  4 iar în ce priveşte duhul sfinţeniei, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morţilor; adică pe Isus Hristos, Domnul nostru,
  
Natura omeneasca a lui Isus Hristos se adevereste prin parintii lui pamantesti
Matei 2:11

Au intrat în casă, au văzut Pruncul cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu faţa la pământ şi I s-au închinat; apoi şi-au deschis vistieriile şi I-au adus daruri: aur, tămâie şi smirnă.


1.      El a crescut ca o fiinta omeneasca obisnuita
Luca 2:52

Şi Isus creştea în înţelepciune, în statură, şi era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.

2.      El a fost supus tuturor slabiciunilor carnii, dar fara pacat:
A flamanzit
Matei 4:2

Acolo a postit patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi; la urmă a flămânzit.

I-a fost sete
Ioan 19:28

După aceea Isus, care ştia că acum totul s-a sfârşit, ca să împlinească Scriptura, a zis: „Mi-e sete.”

A fost ostenit
Ioan 4:6

Acolo se afla fântâna lui Iacov. Isus, ostenit de călătorie, şedea lângă fântână. Era cam pe la ceasul al şaselea.

A plans
Ioan 11:35

Isus plângea.

A fost ispitit

Evrei 4:15

Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci Unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat.

          Isus este om, si totusi este mai mult decat un om. El nu este Dumnezeu si om, ci Dumnezeu –om.El este Dumnezeu in trup omenesc. Cele doua firi ale Sale sunt legate impreuna in asa fel incat ele devin una singura, avand o singura constiinta si vointa.

III.             Nasterea lui Isus Hristos din fecioara
Luca 1:26-35

·  26 În luna a şasea, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret,

·  27 la o fecioară logodită cu un bărbat, numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria.

·  28 Îngerul a intrat la ea şi a zis: „Plecăciune, ţie, căreia ţi s-a făcut mare har; Domnul este cu tine, binecuvântată eşti tu între femei!”

·  29 Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta.

·  30 Îngerul i-a zis: „Nu te teme, Marie; căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu.

·  31 Şi iată că vei rămâne însărcinată şi vei naşte un Fiu, căruia Îi vei pune numele Isus.

·  32 El va fi mare şi va fi chemat Fiul Celui Preaînalt; şi Domnul Dumnezeu Îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David.

·  33 Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci, şi Împărăţia Lui nu va avea sfârşit.”

·  34 Maria a zis îngerului: „Cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu ştiu de bărbat?”

·  35 Îngerul i-a răspuns: „Duhul Sfânt Se va coborî peste tine, şi puterea Celui Preaînalt te va umbri. De aceea Sfântul care Se va naşte din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu.

Nasterea din fecioara a lui Isus Hristos este unica in istoria omenirii. Prin nasterea din fecioara, Dumnezeu S-a facut om, o persoana desavarsita, dar cu doua nature: o natura fiind cea a lui Dumnezeu Cel Atotputernic, cealalta fiind cea omeneasca – a unui om fara pacat
Evrei 4:15

Căci n-avem un Mare Preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci Unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca şi noi, dar fără păcat.


Unirea celor doua nature a devenit Dumnezeu Omul Hristos Isus.

1.      Prima mentiune referitoare la nasterea din fecioara se gaseste la
Genesa 3:15

Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie, între sămânţa ta şi sămânţa ei. Aceasta îţi va zdrobi capul, şi tu îi vei zdrobi călcâiul.”

Cel ce avea sa-l zdrobeasca pe Satan urma sa se nasca din “samanta femeii”.Aceasta este o minune biologica; nu exista o “samanta a femeii”. Prin aceasta trebuie sa intelegem ca Acela avea sa se nasca dintr-o femeie fara un tata pamantesc
Luca 1:34-35

·  34 Maria a zis îngerului: „Cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu ştiu de bărbat?”

·  35 Îngerul i-a răspuns: „Duhul Sfânt Se va coborî peste tine, şi puterea Celui Preaînalt te va umbri. De aceea Sfântul care Se va naşte din tine, va fi chemat Fiul lui Dumnezeu.


2.      Isaia a profetit ca, “fecioara va ramane insarcinata, va naste un fiu, si-i va pune numele Emanuel (Dumnezeu este cu noi)”
Isaia 7:14

De aceea, Domnul însuşi vă va da un semn: „Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naşte un Fiu şi-I va pune numele Emanuel.

3.      Din nou Isaia a profetit, “un Copil ni s-a nascut, un Fiu ni s-a dat.”
Isaia 9:6-7

·  6 Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii.”

  ·  7 El va face ca domnia Lui să crească, şi o pace fără sfârşit va da scaunului de domnie al lui David şi împărăţiei lui, o va întări şi o va sprijini prin judecată şi neprihănire, de acum şi-n veci de veci; iată ce va face râvna Domnului oştirilor.

Aceasta inseamna ca Dumnezeu a dat pe singurul Lui Fiu care a fost cu El din vesnicie si ca, Pruncul Isus a fost nascut dintr-o fecioara. Dumnezeu, “ne-a dat” pe Fiul Sau .
4.      Potrivit profetiei, El trebuia sa se nasca in Betleem ca sa se inscrie la recensamant si sa se implineasca profetia
Luca 2:1-7

·  1 În vremea aceea a ieşit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea.

·  2 Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria Quirinius.

·  3 Toţi se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui.

·  4 Iosif s-a suit şi el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem – pentru că era din casa şi din seminţia lui David –

·  5 să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată.

·  6 Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria.

·  7 Şi a născut pe Fiul ei cel întâi născut, L-a înfăşat în scutece şi L-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei.

IV.                Moartea lui Isus Hristos
Filipeni 2:8

La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce.


       Moartea lui Isus Hristos este mentionata de peste 120 de ori in Noul Testament si profetii vorbesc de multe ori despre ea in Vechiul Testament.
1.       Moartea lui Isus Hristos a fost o moarte de ispasire (pentru altul)
Matei 20:28

Pentru că nici Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi.”

El a fost randuit de Dumnezeu sa ia locul pacatosilor
2Corinteni 5:21

Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.

Pe cruce, Hristos a fost facut pacat pentru cel pacatos. Prin credinta, pacatosul este indreptatit sa fie neprijanirea lui Dumnezeu, in El.
2.       Moartea lui Isus Hristos a fost naturala
Ioan 19:31-37

·  31 De frică să nu rămână trupurile pe cruce în timpul Sabatului – căci era ziua Pregătirii, şi ziua aceea de Sabat era o zi mare – iudeii au rugat pe Pilat să zdrobească fluierele picioarelor celor răstigniţi şi să fie luaţi de pe cruce.

·  32 Ostaşii au venit deci şi au zdrobit fluierele picioarelor celui dintâi, apoi pe ale celuilalt care fusese răstignit împreună cu El.

·  33 Când au venit la Isus şi au văzut că murise, nu I-au zdrobit fluierele picioarelor;

·  34 ci unul din ostaşi I-a străpuns coasta cu o suliţă; şi îndată a ieşit din ea sânge şi apă.

·  35 Faptul acesta este adeverit de cel ce l-a văzut: mărturia lui este adevărată, şi el ştie că spune adevărul, pentru ca şi voi să credeţi.

·  36 Aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească Scriptura: „Niciunul din oasele Lui nu va fi sfărâmat.”

·  37 Şi, în altă parte, Scriptura mai zice: „Vor vedea pe Cine au străpuns.”

Prin moartea naturala intelegem ca duhul si sufletul sau au fost despartite de trupul Sau.
3.      Moartea lui Isus Hristos a fost nenaturala
1Petru 2:22„El n-a făcut păcat, şi în gura Lui nu s-a găsit vicleşug.”


“In El nu este pacat”
1Ioan 3:5

Şi ştiţi că El S-a arătat ca să ia păcatele; şi în El nu este păcat.

Si “n-a cunoscut nici un pacat”
2Corinteni 5:21

Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.

El a trebuit sa fie facut pacat pentru noi, pentru ca sa poata muri.Asa se face ca moartea Lui a fost nenaturala.
4.      Moartea lui Isus Hristos a depasit naturalul
Apocalipsa 13:8

Şi toţi locuitorii pământului i se vor închina, toţi aceia al căror nume n-a fost scris, de la întemeierea lumii, în cartea vieţii Mielului care a fost junghiat.


Prin aceasta intelegem ca moartea lui Isus Hristos nu a fost hotarata dupa venirea Lui pe pamant, ci a fost hotarata mai dinainte.
5.      Moartea lui Isus Hristos a fost supranaturala
Ioan 10:17-18

·  17 Tatăl Mă iubeşte, pentru că Îmi dau viaţa, ca iarăşi s-o iau.

·  18 Nimeni nu Mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la Mine. Am putere s-o dau şi am putere s-o iau iarăşi: aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl Meu.”


Isus a spus: “Nimeni nu Mi-o ia (viata)cu de-a sila . Apoi a zis iarasi”(supranatural). Lucrul acesta L-a facut pe Cruce si dupa trei zile si trei nopti, El a luat iarasi viata inviind din morti. Numai Dumnezeu sub forma de om a putut sa treaca printr-o moarte de ispasire, naturala, dincolo de natural si supranaturala.

V.                  Invierea lui Isus Hristos
Matei 28:1-20

·  1 La sfârşitul zilei Sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena şi cealaltă Marie au venit să vadă mormântul.

·  2 Şi iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ; căci un înger al Domnului s-a coborât din cer, a venit şi a prăvălit piatra de la uşa mormântului şi a şezut pe ea.

·  3 Înfăţişarea lui era ca fulgerul, şi îmbrăcămintea lui albă ca zăpada.

·  4 Străjerii au tremurat de frica lui şi au rămas ca nişte morţi.

·  5 Dar îngerul a luat cuvântul şi a zis femeilor: „Nu vă temeţi; căci ştiu că voi căutaţi pe Isus care a fost răstignit.

·  6 Nu este aici; a înviat, după cum zisese. Veniţi de vedeţi locul unde zăcea Domnul;

·  7 şi duceţi-vă repede de spuneţi ucenicilor Lui că a înviat dintre cei morţi. Iată că El merge înaintea voastră în Galileea; acolo Îl veţi vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta.”

·  Isus se arată femeilor.

·  8 Ele au plecat repede de la mormânt, cu frică şi cu mare bucurie, şi au alergat să dea de veste ucenicilor Lui.

·  9 Dar iată că le-a întâmpinat Isus şi le-a zis: „Bucuraţi-vă!” Ele s-au apropiat să-I cuprindă picioarele şi I s-au închinat.

·  10 Atunci Isus le-a zis: „Nu vă temeţi; duceţi-vă de spuneţi fraţilor Mei să meargă în Galileea: acolo Mă vor vedea.”

·  Ademenirea străjerilor.

·  11 Pe când se duceau ele, au intrat în cetate unii din străjeri şi au dat de veste preoţilor celor mai de seamă despre toate cele întâmplate.

·  12 Aceştia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ţinut sfat, au dat ostaşilor mulţi bani

·  13 şi le-au zis: „Spuneţi aşa: „Ucenicii Lui au venit noaptea, pe când dormeam noi, şi L-au furat.”

·  14 Şi dacă va ajunge lucrul acesta la urechile dregătorului, îl vom potoli noi şi vă vom scăpa de grijă.”

·  15 Ostaşii au luat banii şi au făcut cum i-au învăţat. Şi s-a răspândit zvonul acesta printre iudei până în ziua de astăzi.

·  16 Cei unsprezece ucenici s-au dus în Galileea, pe muntele unde le poruncise Isus să meargă.

·  17 Când L-au văzut ei, I s-au închinat, dar unii s-au îndoit.

·  18 Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ.

·  19 Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

·  20 Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin.

Isus a spus :”Eu sunt invierea si viata”
Ioan 11:25

Isus i-a zis: „Eu sunt Învierea şi Viaţa. Cine crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi.

Invierea lui Isus Hristos a constituit invatatura fiecarui ucenic, credinta fiecarui credincios adevarat, curajul fiecarui martir, subiectul fiecarei predici si puterea fiecarui evanghelist, Luca ne spuneca avem “multe dovezi” ale invierii Sale
Faptele apostolilor 1:3

După patima Lui, li S-a înfăţişat viu, prin multe dovezi, arătându-li-Se deseori, timp de patruzeci de zile, şi vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăţia lui Dumnezeu.

Sa cercetam cateva dintre aceste dovezi de netagaduit asa cum le avem de la martorii ocular:
1.      Dupa invierea Sa, El S-a aratat mai intai Mariei Magdalena
Ioan 20:11-18

·  11 Dar Maria şedea afară lângă mormânt şi plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt.

·  12 Şi a văzut doi îngeri în alb, şezând în locul unde fusese culcat trupul lui Isus; unul la cap, şi altul la picioare.

·  13 „Femeie”, i-au zis ei, „pentru ce plângi?” Ea le-a răspuns: „Pentru că au luat pe Domnul meu, şi nu ştiu unde L-au pus.”

·  14 După ce a zis aceste vorbe, s-a întors şi a văzut pe Isus stând acolo în picioare; dar nu ştia că este Isus.

·  15 „Femeie”, i-a zis Isus, „de ce plângi? Pe cine cauţi?” Ea a crezut că este grădinarul şi I-a zis: „Domnule, dacă L-ai luat, spune-mi unde L-ai pus, şi mă voi duce să-L iau.”

·  16 Isus i-a zis: „Marie!” Ea s-a întors şi I-a zis în evreieşte: „Rabuni!”, adică: „Învăţătorule!”

·  17 „Nu mă ţine”, i-a zis Isus, „căci încă nu M-am suit la Tatăl Meu. Ci, du-te la fraţii Mei şi spune-le că Mă sui la Tatăl Meu şi Tatăl vostru, la Dumnezeul Meu şi Dumnezeul vostru.”

·  18 Maria Magdalena s-a dus şi a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul şi că i-a spus aceste lucruri.

2.      El S-a aratat femeilor care se intorceau de la mormant
Matei 28:5-10

·  5 Dar îngerul a luat cuvântul şi a zis femeilor: „Nu vă temeţi; căci ştiu că voi căutaţi pe Isus care a fost răstignit.

·  6 Nu este aici; a înviat, după cum zisese. Veniţi de vedeţi locul unde zăcea Domnul;

·  7 şi duceţi-vă repede de spuneţi ucenicilor Lui că a înviat dintre cei morţi. Iată că El merge înaintea voastră în Galileea; acolo Îl veţi vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta.”

·  Isus se arată femeilor.

·  8 Ele au plecat repede de la mormânt, cu frică şi cu mare bucurie, şi au alergat să dea de veste ucenicilor Lui.

·  9 Dar iată că le-a întâmpinat Isus şi le-a zis: „Bucuraţi-vă!” Ele s-au apropiat să-I cuprindă picioarele şi I s-au închinat.

·  10 Atunci Isus le-a zis: „Nu vă temeţi; duceţi-vă de spuneţi fraţilor Mei să meargă în Galileea: acolo Mă vor vedea.”
3.      Apoi S-a aratat lui Petru
Luca 24:34

şi zicând: „A înviat Domnul cu adevărat şi S-a arătat lui Simon.”
4.      Ucenicilor pe drum spre Emaus
Luca 24:13-31

·  13 În aceeaşi zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat, numit Emaus, care era la o depărtare de şaizeci de stadii de Ierusalim;

·  14 şi vorbeau între ei despre tot ce se întâmplase.

·  15 Pe când vorbeau ei şi se întrebau, Isus S-a apropiat şi mergea pe drum împreună cu ei.

·  16 Dar ochii lor erau împiedicaţi să-L cunoască.

·  17 El le-a zis: „Ce vorbe sunt acestea pe care le schimbaţi între voi pe drum?” Şi ei s-au oprit, uitându-se trişti.

·  18 Drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, I-a zis: „Tu eşti singurul străin aici în Ierusalim, de nu ştii ce s-a întâmplat în el zilele acestea?”

·  19 „Ce?”, le-a zis El. Şi ei I-au răspuns: „Ce s-a întâmplat cu Isus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte şi în cuvinte înaintea lui Dumnezeu şi înaintea întregului norod.

·  20 Cum preoţii cei mai de seamă şi mai marii noştri L-au dat să fie osândit la moarte şi L-au răstignit?

·  21 Noi trăgeam nădejde că El este Acela care va izbăvi pe Israel; dar cu toate acestea, iată că astăzi este a treia zi de când s-au întâmplat aceste lucruri.

·  22 Ba încă nişte femei de ale noastre ne-au pus în uimire: ele s-au dus dis-de-dimineaţă la mormânt,

·  23 nu I-au găsit trupul şi au venit şi au spus că ar fi văzut şi o vedenie de îngeri care ziceau că El este viu.

·  24 Unii din cei ce erau cu noi s-au dus la mormânt şi au găsit aşa cum spuseseră femeile, dar pe El nu L-au văzut.”

·  25 Atunci Isus le-a zis: „O, nepricepuţilor şi zăbavnici cu inima, când este vorba să credeţi tot ce au spus prorocii!

·  26 Nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri şi să intre în slava Sa?”

·  27 Şi a început de la Moise şi de la toţi prorocii şi le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El.

·  28 Când s-au apropiat de satul la care mergeau, El S-a făcut că vrea să meargă mai departe.

·  29 Dar ei au stăruit de El şi au zis: „Rămâi cu noi, căci este spre seară, şi ziua aproape a trecut.” Şi a intrat să rămână cu ei.

·  30 Pe când şedea la masă cu ei, a luat pâinea; şi, după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o şi le-a dat-o.

·  31 Atunci li s-au deschis ochii şi L-au cunoscut; dar El S-a făcut nevăzut dinaintea lor.
5.      Apostolilor – in lipsa lui Toma
Luca 24:36-43

·  36 Pe când vorbeau ei astfel, însuşi Isus a stat în mijlocul lor şi le-a zis: „Pace vouă!”

·  37 Plini de frică şi de spaimă, ei credeau că văd un duh.

·  38 Dar El le-a zis: „Pentru ce sunteţi tulburaţi? Şi de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă?

·  39 Uitaţi-vă la mâinile şi picioarele Mele, Eu sunt; pipăiţi-Mă şi vedeţi: un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeţi că am Eu.”

·  40 (Şi, după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile şi picioarele Sale.)

·  41 Fiindcă ei, de bucurie, încă nu credeau şi se mirau, El le-a zis: „Aveţi aici ceva de mâncare?”

·  42 I-au dat o bucată de peşte fript şi un fagure de miere.

·  43 El le-a luat şi a mâncat înaintea lor.

6.      Din nou apostolilor in prezenta lui Toma
Ioan 20:24-29

·  24 Toma, zis Geamăn, unul din cei doisprezece, nu era cu ei când a venit Isus.

·  25 Ceilalţi ucenici i-au zis deci: „Am văzut pe Domnul!” Dar el le-a răspuns: „Dacă nu voi vedea în mâinile Lui semnul cuielor şi dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor şi dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede.”

·  26 După opt zile, ucenicii lui Isus erau iarăşi în casă; şi era şi Toma împreună cu ei. Pe când erau uşile încuiate, a venit Isus, a stat în mijloc şi le-a zis: „Pace vouă!”

·  27 Apoi a zis lui Toma: „Adu-ţi degetul încoace şi uită-te la mâinile Mele; şi adu-ţi mâna şi pune-o în coasta Mea; şi nu fi necredincios, ci credincios.”

·  28 Drept răspuns, Toma I-a zis: „Domnul meu şi Dumnezeul meu!”

·  29 „Tomo”, i-a zis Isus, „pentru că M-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut, şi au crezut.”

7.      Celor sapte la Marea Tiberiadei
Ioan 21:1-23

·  1 După aceea Isus S-a mai arătat ucenicilor Săi la Marea Tiberiadei. Iată cum S-a arătat:

·   2 Simon Petru, Toma, zis Geamăn, Natanael din Cana Galileii, fiii lui Zebedei şi alţi doi din ucenicii lui Isus erau împreună.

·  3 Simon Petru le-a zis: „Mă duc să prind peşte.” „Mergem şi noi cu tine”, i-au zis ei. Au ieşit şi au intrat într-o corabie; şi n-au prins nimic în noaptea aceea.

·  4 Dimineaţa, Isus stătea pe ţărm; dar ucenicii nu ştiau că este Isus.

·  5 „Copii”, le-a zis Isus, „aveţi ceva de mâncare?” Ei I-au răspuns: „Nu”.

·  6 El le-a zis: „Aruncaţi mreaja în partea dreaptă a corăbiei şi veţi găsi.” Au aruncat-o deci şi n-o mai puteau trage de mulţimea peştilor.

·  7 Atunci ucenicul pe care-l iubea Isus a zis lui Petru: „Este Domnul!” Când a auzit Simon Petru că este Domnul, şi-a pus haina pe el şi s-a încins, căci era dezbrăcat, şi s-a aruncat în mare.

·  8 Ceilalţi ucenici au venit cu corăbioara, trăgând mreaja cu peşti, pentru că nu erau departe de ţărm decât cam la două sute de coţi.

·  9 Când s-au coborât pe ţărm, au văzut acolo jăratic de cărbuni, peşte pus deasupra şi pâine.

·  10 Isus le-a zis: „Aduceţi din peştii pe care i-aţi prins acum.”

·  11 Simon Petru s-a suit în corăbioară şi a tras mreaja la ţărm, plină cu o sută cincizeci şi trei de peşti mari; şi, măcar că erau atâţia, nu s-a rupt mreaja.

·  12 „Veniţi de prânziţi”, le-a zis Isus. Şi niciunul din ucenici nu cuteza să-L întrebe: „Cine eşti?”, căci ştiau că este Domnul.

·  13 Isus S-a apropiat, a luat pâinea şi le-a dat; tot aşa a făcut şi cu peştele.

·  14 Aceasta era a treia oară când Se arăta Isus ucenicilor Săi, după ce înviase din morţi.

·  Isus vesteşte moartea lui Petru.

·  15 După ce au prânzit, Isus a zis lui Simon Petru: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti tu mai mult decât aceştia?” „Da, Doamne”, I-a răspuns Petru, „ştii că Te iubesc.” Isus i-a zis: „Paşte mieluşeii Mei.”

·  16 I-a zis a doua oară: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti?” „Da, Doamne”, I-a răspuns Petru, „ştii că Te iubesc.” Isus i-a zis: „Paşte oiţele Mele.”

·  17 A treia oară i-a zis Isus: „Simone, fiul lui Iona, Mă iubeşti?” Petru s-a întristat că-i zisese a treia oară: „Mă iubeşti?” şi I-a răspuns: „Doamne, Tu toate le ştii; ştii că Te iubesc.” Isus i-a zis: „Paşte oile Mele!

·  18 Adevărat, adevărat îţi spun că atunci când erai mai tânăr, singur te încingeai şi te duceai unde voiai; dar când vei îmbătrâni, îţi vei întinde mâinile, şi altul te va încinge şi te va duce unde nu vei voi.”

·  19 A zis lucrul acesta ca să arate cu ce fel de moarte va proslăvi Petru pe Dumnezeu. Şi, după ce a vorbit astfel, i-a zis: „Vino după Mine.”

·  20 Petru s-a întors şi a văzut venind după ei pe ucenicul pe care-l iubea Isus, acela care la Cină se rezemase pe pieptul lui Isus şi zisese: „Doamne, cine este cel ce Te vinde?”

·  21 Petru s-a uitat la el şi a zis lui Isus: „Doamne, dar cu acesta ce va fi?”

·  22 Isus i-a răspuns: „Dacă vreau ca el să rămână până voi veni Eu, ce-ţi pasă ţie? Tu vino după Mine!”

·  23 Din pricina aceasta a ieşit zvonul printre fraţi că ucenicul acela nu va muri deloc. Însă Isus nu zisese lui Petru că nu va muri deloc, ci: „Dacă vreau ca el să rămână până voi veni Eu, ce-ţi pasă ţie?”
8.      La peste cinci sute de frati
1Corinteni 15:6

După aceea S-a arătat la peste cinci sute de fraţi deodată, dintre care cei mai mulţi sunt încă în viaţă, iar unii au adormit.
9.      El a fost vazut de Iacov
1Corinteni 15:7

În urmă S-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor.
10.  El a fost vazut din nou de cei 11 apostoli
Matei 28:16-20

·  16 Cei unsprezece ucenici s-au dus în Galileea, pe muntele unde le poruncise Isus să meargă.

·  17 Când L-au văzut ei, I s-au închinat, dar unii s-au îndoit.

·  18 Isus S-a apropiat de ei, a vorbit cu ei şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer şi pe pământ.

·  19 Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.

·  20 Şi învăţaţi-i să păzească tot ce v-am poruncit. Şi iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului.” Amin.
Faptele Apostolilor 1:3-12

·  3 După patima Lui, li S-a înfăţişat viu, prin multe dovezi, arătându-li-Se deseori, timp de patruzeci de zile, şi vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la Împărăţia lui Dumnezeu.

·  4 Pe când Se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aştepte acolo făgăduinţa Tatălui, „pe care”, le-a zis El, „aţi auzit-o de la Mine.

·  5 Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi, nu după multe zile, veţi fi botezaţi cu Duhul Sfânt.”

·  6 Deci apostolii, pe când erau strânşi laolaltă, L-au întrebat: „Doamne, în vremea aceasta ai de gând să aşezi din nou Împărăţia lui Israel?”

·  7 El le-a răspuns: „Nu este treaba voastră să ştiţi vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa.

·  8 Ci voi veţi primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.”

·  9 După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, S-a înălţat la cer, şi un nor L-a ascuns din ochii lor.

·  10 Şi, cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, pe când Se suia El, iată că li s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb

·  11 şi au zis: „Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer.”
·  12 Atunci ei s-au întors în Ierusalim din muntele numit al Măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua Sabatului.
11.  El a fost vazut de Stefan, primul martir
Faptele apostolilor 1:56

şi a zis: „Iată, văd cerurile deschise, şi pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu.”
12.  El a fost vazut de Pavel pe drumul Damascului
Faptele apostolilor 9:3-6

·  3 Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui.  

·  4 El a căzut la pământ şi a auzit un glas care-i zicea: „Saule, Saule, pentru ce Mă prigoneşti?”

·  5 „Cine eşti Tu, Doamne?”, a răspuns el. Şi Domnul a zis: „Eu sunt Isus pe care-L prigoneşti. Ţi-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un ţepuş.”

·  6 Tremurând şi plin de frică, el a zis: „Doamne, ce vrei să fac?” „Scoală-te”, i-a zis Domnul, „intră în cetate, şi ţi se va spune ce trebuie să faci.”
1Corinteni 15:8

După ei toţi, ca unei stârpituri, mi S-a arătat şi mie.

Multi din acesti martori ocular au murit ca martiri  pentru ca au predicat invierea lui Isus Hristos. Ei au fost bucurosi sa moara pentru un Hristos viu. Au avut dovezi de netagaduit. Cand Isus a fost prins in Gradina Ghetsimani toti ucenicii Sai “L-au parasite si au fugit”
Matei 26:56

Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească cele scrise prin proroci.” Atunci toţi ucenicii L-au părăsit şi au fugit.

De atunci si pana dupa Invierea Sa, ucenicii au trait cu teama in suflet. Nici unul nu a crezut ca El va invia din morti

Ioan 20:9

Căci tot nu pricepeau că, după Scriptură, Isus trebuia să învie din morţi.

Daca Isus nu ar fi inviat, crucea ar fi fost sfarsitul crestinismului. Dupa moartea lui Isus,ii vedem pe ucenicii Sai intristati, descurajati, infranti. Moartea lui Isus nu a insemnat decat un singur lucru pentru ei: sfarsitul.
      Cum putem explica marea schimbare care s-a produs in vietile ucenicilor trei zile si trei nopti mai tarziu? Singura explicatie logica este ca ei au avut in fata dovezile de netagaduit ale invierii Sale din morti sic a Isus este viu in vecii vecilor. Ucenicii L-au vazut, au vorbit cu El, L-au atins si au mancat cu El. Iata cateva dovezi de netagaduit, ce pot fi considerate ca probe indirecte:

A.    Schimbarea care a intervenit in vietile ucenicilor dupa inviere de la frica la un curaj fara margini. Ei s-au bucurat in prigoana
Faptele apostolilor 5:40-42

·  40 Ei au ascultat de el. Şi, după ce au chemat pe apostoli, au pus să-i bată cu nuiele, i-au oprit să vorbească în Numele lui Isus şi le-au dat drumul.

·  41 Ei au plecat dinaintea soborului şi s-au bucurat că au fost învredniciţi să fie batjocoriţi pentru Numele Lui.

·  42 Şi, în fiecare zi, în Templu şi acasă, nu încetau să înveţe pe oameni şi să vestească Evanghelia lui Isus Hristos.

Au preferat moartea, crezand in Hristos Cel inviat, decat sa se lepede de credinta pentru a fi eliberati
Evrei 11:35

Femeile şi-au primit înapoi pe morţii lor înviaţi; unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea, şi au fost chinuiţi.

B.     Biserica primilor crestini (primara) a inceput sa se adune in cea dintai zi a saptamanii, ziua invierii. Nu a fost o lege, ci a fost ceva spontan (ne pregatire mai dinainte)
Faptele apostolilor 20:7

În ziua dintâi a săptămânii, eram adunaţi laolaltă ca să frângem pâinea. Pavel, care trebuia să plece a doua zi, vorbea ucenicilor şi şi-a lungit vorbirea până la miezul nopţii.

Timp de aproape 2000 de ani, Biserica s-a adunat in prima zi a saptamanii. Pentru crestin, fiecare duminica este Pastele.
C.     Primi crestini se duceau pretutindeni si vesteau invierea
Faptele apostolilor 8:1-4

·  1 Saul se învoise la uciderea lui Ştefan. În ziua aceea, s-a pornit o mare prigonire împotriva Bisericii din Ierusalim. Şi toţi, afară de apostoli, s-au împrăştiat prin părţile Iudeii şi ale Samariei.

·  2 Nişte oameni temători de Dumnezeu au îngropat pe Ştefan şi l-au jelit cu mare tânguire.

·  3 Saul, de partea lui, făcea prăpăd în biserică; intra prin case, lua cu sila pe bărbaţi şi pe femei şi-i arunca în temniţă.

·  4 Cei ce se împrăştiaseră mergeau din loc în loc şi propovăduiau Cuvântul.

D.    Mormantul gol – daca Isus nu a inviat, ce s-a intamplat cu trupul Sau? Strajerii romani au fost platiti ca sa spuna: “ Ucenicii Lui au venit noaptea pe cand dormeam noi si L-au furat.”
Matei 28:12-13

·  12 Aceştia s-au adunat împreună cu bătrânii, au ţinut sfat, au dat ostaşilor mulţi bani

·  13 şi le-au zis: „Spuneţi aşa: „Ucenicii Lui au venit noaptea, pe când dormeam noi, şi L-au furat.”

Intai, ucenici le-a lipsit curajul. Daca ucenicii ar fi furat trupul sau, cum va explicate atunci faptul ca toti s-au lasat prigoniti si majoritatea dintre ei au murit ca martiri? In fata mortii s-ar fi gasit macar unul dintre ei care pentru a-si salva viata sa fi divulgate secretul locului und ear fi ascuns “trupul furat”.In al doilea rand, nici unul dintre ei n-a fost arestat ori judecat pentru ca ar fi furat trupul lui Isus. Este vadit faptul ca autoritatile vremii nu au crezu  cele spuse de strajeri. In al treilea rand, strajerii ar fi trebuit sa fie osanditi la moarte pentru ca au adormit in post. In al patrulea rand, daca dormeau , cum au stiut ca ucenicii au fost aceia care au “furat” trupul?In al cincilea rand, daca vrajmasii lui Isus ar fi luat trupul,ei ar fi putut sa-L arate si aceasta ar fi dus la un sfarsit grabnic al crestinismului; si ar fi facut-o

E.     Fasiile de panza gasite in mormantul gol constituie o dovada a invierii
Ioan 20:1-10

·  1 În ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis-de-dimineaţă la mormânt, pe când era încă întuneric; şi a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt.

·  2 A alergat la Simon Petru şi la celălalt ucenic, pe care-l iubea Isus, şi le-a zis: „Au luat pe Domnul din mormânt, şi nu ştiu unde L-au pus.”

·  3 Petru şi celălalt ucenic au ieşit şi au plecat spre mormânt.

·  4 Au început să alerge amândoi împreună. Dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru şi a ajuns cel dintâi la mormânt.

·  5 S-a plecat şi s-a uitat înăuntru, a văzut fâşiile de pânză jos, dar n-a intrat.

·  6 Simon Petru, care venea după el, a ajuns şi el, a intrat în mormânt şi a văzut fâşiile de pânză jos.

·  7 Iar ştergarul care fusese pus pe capul lui Isus nu era cu fâşiile de pânză, ci făcut sul şi pus într-un alt loc singur.

·  8 Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel dintâi la mormânt, a intrat şi el; şi a văzut şi a crezut.

·  9 Căci tot nu pricepeau că, după Scriptură, Isus trebuia să învie din morţi.

·  10 Apoi ucenicii s-au întors acasă.

Daca un prieten sau dusman ar fi furat trupul, ei nu ar fi indepartat fasiile de panza pentr ca el era mort de trei zile si trei nopti. Cand Ioan a vazut fasiile de panza care erau indoite ca si cum ar fi infasurat trupul, si-a dat seama ca a avut loc o minune. Isus a iesit dintre panze iar acestea au cazut la pamant fara sa se desfaca. Ele au fost lasate in mormantul gol ca o dovada de netagaduit, iar cand Ioan a vazut si a inteles lucrul acesta, el a crezut ca Isus a inviat din morti.

VI.                Inaltarea si a 2 venire a lui Isus
Faptele apostolilor 1:9-11

·  9 După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la El, S-a înălţat la cer, şi un nor L-a ascuns din ochii lor.

·  10 Şi, cum stăteau ei cu ochii pironiţi spre cer, pe când Se suia El, iată că li s-au arătat doi bărbaţi îmbrăcaţi în alb

·  11 şi au zis: „Bărbaţi galileeni, de ce staţi şi vă uitaţi spre cer? Acest Isus, care S-a înălţat la cer din mijlocul vostru, va veni în acelaşi fel cum L-aţi văzut mergând la cer.”

Dupa 40 de zile de invatare a ucenicilor Sai, Hristos cel inviat S-a inaltat la cer sis ta la dreapta Tatalui.
Evrei 10:12

El, dimpotrivă, după ce a adus o singură jertfă pentru păcate, S-a aşezat pentru totdeauna la dreapta lui Dumnezeu

Doi barbate le-au adus apostolilor vestea celei de-a doua venire a Lui: “Acest Isus care S-a inaltat la cer,va veni in acelasi fel”.
   Mesajul cele de-a doua venire a lui Isus este asa de important,incat este mentionat de peste 300 de ori in Noul Testament.
1.      El vine sa-Si ia Biserica pentru  ca sa fie cu El
1Tesaloniceni 4:16-17

·  16 Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos.

·  17 Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.

Ioan 14:1-6·  1 Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă în Mine.

·  2 În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri. Dacă n-ar fi aşa, v-aş fi spus. Eu Mă duc să vă pregătesc un loc.

·  3 Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să fiţi şi voi.

·  4 Ştiţi unde Mă duc şi ştiţi şi calea într-acolo.”

·  5 „Doamne”, I-a zis Toma, „nu ştim unde Te duci; cum putem să ştim calea într-acolo?”
· 6 Isus i-a zis: „Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.

2.      El vine sa judece neamurile
Matei 25:31-46

·  31 Când va veni Fiul omului în slava Sa cu toţi sfinţii îngeri, va şedea pe scaunul de domnie al slavei Sale.

·  32 Toate neamurile vor fi adunate înaintea Lui. El îi va despărţi pe unii de alţii cum desparte păstorul oile de capre;

·  33 şi va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga Lui.

·  34 Atunci Împăratul va zice celor de la dreapta Lui: „Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii.

·  35 Căci am fost flămând, şi Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fost sete, şi Mi-aţi dat de băut; am fost străin, şi M-aţi primit;

·  36 am fost gol, şi M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav, şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost în temniţă, şi aţi venit pe la Mine.”

·  37 Atunci cei neprihăniţi Îi vor răspunde: „Doamne, când Te-am văzut noi flămând şi Ţi-am dat să mănânci? Sau fiindu-Ţi sete şi Ţi-am dat de ai băut?

·  38 Când Te-am văzut noi străin şi Te-am primit? Sau gol şi Te-am îmbrăcat?

·  39 Când Te-am văzut noi bolnav sau în temniţă şi am venit pe la Tine?”

·  40 Drept răspuns, Împăratul le va zice: „Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut.”  

·  41 Apoi va zice celor de la stânga Lui: „Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic care a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui!

·  42 Căci am fost flămând, şi nu Mi-aţi dat să mănânc; Mi-a fost sete, şi nu Mi-aţi dat să beau;

·  43 am fost străin, şi nu M-aţi primit; am fost gol, şi nu M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav şi în temniţă, şi n-aţi venit pe la Mine.”

·  44 Atunci Îi vor răspunde şi ei: „Doamne, când Te-am văzut noi flămând, sau fiindu-Ţi sete, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniţă, şi nu Ţi-am slujit?”

·  45 Şi El, drept răspuns, le va zice: „Adevărat vă spun că, ori de câte ori n-aţi făcut aceste lucruri unuia dintre aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie nu Mi le-aţi făcut.”

·  46 Şi aceştia vor merge în pedeapsa veşnică, iar cei neprihăniţi vor merge în viaţa veşnică.”

3.      El vine sa mantuiasca Israelul
Romani 11:25-26

·  25 Fraţilor, pentru ca să nu vă socotiţi singuri înţelepţi, nu vreau să nu ştiţi taina aceasta: o parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ţine până va intra numărul deplin al Neamurilor.

·  26 Şi atunci tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris: „Izbăvitorul va veni din Sion şi va îndepărta toate nelegiuirile de la Iacov.

4.      El vine sa stea pe scaunul de domnie al lui David
Luca 1:31-33

·  31 Şi iată că vei rămâne însărcinată şi vei naşte un Fiu, căruia Îi vei pune numele Isus.

·  32 El va fi mare şi va fi chemat Fiul Celui Preaînalt; şi Domnul Dumnezeu Îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David.

·  33 Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci, şi Împărăţia Lui nu va avea sfârşit.”Isaia 9:6-7

·  6 Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni S-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii.”  

·  7 El va face ca domnia Lui să crească, şi o pace fără sfârşit va da scaunului de domnie al lui David şi împărăţiei lui, o va întări şi o va sprijini prin judecată şi neprihănire, de acum şi-n veci de veci; iată ce va face râvna Domnului oştirilor.

 

5.      El vine sa aduca o domnie dreapta pe acest pamant
Evrei 1:8

pe când Fiului I-a zis: „Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este în veci de veci; toiagul domniei Tale este un toiag de dreptate;


Isus Hristos vine iarasi pe acest pamant. “Amin!Vino,Doamne Isuse”
Apocalipsa 22:20

Cel ce adevereşte aceste lucruri zice: „Da, Eu vin curând.” Amin! Vino, Doamne Isuse!

 Bibliografie : Noul Testament, Psalmi, Proverbe si Indrumari     editura: Liga Bibliei  
 

Niciun comentariu:

 

Social Icons

 
Blogger Templates